450-8408/01 – Psychologie a komunikace (PaK)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRU02 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studující s vědním oborem psychologie osobnosti a základy komunikace ve zdravotnictví pro bakalářský obor biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Seznámení studentů s odbornou psychologickou terminologií a základními psychologickými poznatky z oblasti duševní výkonnosti člověka, citového prožívání a motivační aktivity. Význam komunikace v mezilidském styku, formy komunikace a jejich užití v interakci s nemocnými a hendikepovanými.

Povinná literatura:

Hartl, P., Hartlová, H. Psychologický slovník. Praha, Portál, 2000 Honzák, R. Komunikační pasti v medicíně. Praha, Galén, 1999 Křivohlavý J. Psychologie zdraví. Praha, Portál, 2001 Šimíčková-Čížková, J. Poznávání duševního života člověka. Olomouc, VUP, 2001 Šimíčková-Čížková, J. Přehled sociální psychologie. Olomouc, VUP, 2001

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Vývoj názorů na duševní vývoj člověka. Pojetí osobnosti v psychologii. Osobnost z pohledu introgenních a exogenních psychologických směrů. Paměť jako základ duševního života člověka a její utváření. Vnímání, pozornost, představy. Zprostředkované poznání - fantazie a myšlení. Vývoj rozumových schopností člověka. Duševní výkonnost člověka-vlohy, schopnosti,dovednosti, nadání, inteligence. Citový život člověka. Biologický základ citů a jejich sociální formování. Typy citové aktivity člověka-temperamenty. Motivační aktivace člověka-její utváření na základě uspokojování potřeb, zájmového zaměření, zaujímání postojů a utváření hodnot. Chování člověka v náročných životních situacích-konflikty, frustrace, stres. Význam komunikace v mezilidské interakci. Formy komunikace a její struktura. Pravidla komunikace. Požadavky na zdravotníky a pacienty. Transakční analýza v komunikaci-význam role v komunikaci. Komunikační pasti ve zdravotnictví. Komunikace s hendikepovaným pacientem. Pravidla komunikace při jednání s neslyšícími, nevidomými, tělesně postiženými a mentálně postiženými. Komunikace s problémovými pacienty: agresivním, úzkostným, depresivním a akverulujícím. Prosociální chování. Afiliance, atraktivita, agresivita, sociální odpovědnost. Laboratoře: Ukázka z díla S.Freuda a C.R.Rogerse Nácvik strukturace pamětního materiálu a vnímání figury a pozadí. Smyslový účinek barev, optické klamy v architektuře. Řešení subtestů z některých inteligenčních testů Dotazníkové měření empatických schopností. Měření temperamentových vlastností Eysenckova dotazníku E-N pomocí Měření postojů k hodnotám Rokeachovým dotazníkem Nácvik řešení konfliktních situací. Komunikace jako faktor psychické stability. Nácvik sdělování příjemných a nepříjemných informací. Nácvik rozhovoru s pacientem. Nácvik rozhovoru: dítě-dospělý-rodič. Nácvik komunikace s nevidomým. Nácvik asertivní komunikace. Konverzační a operační styl komunikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku