450-8410/01 – Vyšetřovací metody a přístrojová technika v interních a chirurgických oborech (VMPTICH)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.Garant verze předmětudoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR36 doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
STE19 Ing. Herbert Štefek
TOM0382 MUDr. Daniel Toman
VAV0159 doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Podrobnějí seznámit posluchače s diagnostickými popř. terapeutickými metodami používanými v interním lékařství, včetně fyzikální podstaty jednotlivých vyšetřovacích resp. léčebných metod a k tomu určené přístrojové techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Získaní podrobnějších znalostí týkajících se jednotlivých vyšetřovacích resp. léčebných metod používaných v interních oborech, jejich fyzikální podstaty a způsobu jejich využití.

Povinná literatura:

1.Martínek,A.-Martínek,L. Sylaby předmětu. VŠB-TU Ostrava, 2005. 2.Kordač,V. Vnitřní lékařství - Úvod do oboru a vyšetřovací metody, Praha 1994

Doporučená literatura:

1.Martínek,A.-Martínek,L. Sylaby předmětu. VŠB-TU Ostrava, 2005. 2.Kordač,V. Vnitřní lékařství - Úvod do oboru a vyšetřovací metody, Praha 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účást na přednáškách,zápočet bude udělen za účast na výuce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod Ekg Elektrofyziologie Kardiostimulace, kardioverze, defibrilace TK Měření průtoku krve a srdečního výdeje Měření tepové a dechové frekvence Echokardiografie Ultrasonografie Rtg, metody v interním lékařství Endoskopické metody v interním lékařství Monitorování vitálních funkcí a vnitřního prostředí Eliminační metody Laboratoře: Klidové, zátěžové EKG, holterovo monitorování, pozdní potenciály, RR variabilita Elektrofyziologie, ablace převodního srdečního systému, tec. Dočasná kardiostimulace, trvalá kardiostimulace, ICD, kardioverze, defibrulace Neinvazivní a invazivní TK, holterovo monitorování Diluční metody, elektromagnetické průtokoměry, impedanční metody Saturace, plicní objemy a kapacity TTE, TEE, se zátěží, s kontrastem, dopplerovské systémy Ultrasonografie, endosonografie, dopplerovská UZ Angiografie, koronarografie, PTA, PTCA, ventrikulografie Endoskopie orální a aborální části zažívacího traktu, rektoskopie, endosonografie, enteroskopie, laparoskopie, ERCP Monitorování vitálních funkcí a vnitřního prostředí Eliminační metody, chronická HD, peritoneální dialýza

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  10
        Zkouška Zkouška 90  41
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku