450-8416/01 – Hygiena a epidemiologie (HaE)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMUDr. Jana Janoutová, Ph.D.Garant verze předmětuMUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV0246 Mgr. Martina Kovalová, Ph.D.
MAC0179 Ondřej Machaczka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit postavení hygieny a epidemiologie v soustavě věd o zdraví člověka (jednota organismu a prostředí); Znát organizaci a úkoly hygienické služby a její činnost v praxi Pochopit odbornou a legislativní základnu jednotlivých oborů a jejich význam pro ochranu veřejného zdraví. Pochopit základy epidemiologické metody práce Získat základní poznatky z epidemiologie obecné i speciální a pochopit význam protiepidemických opatření ve zdravotnické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako tématický celek, poskytující základní poznatky z hygieny a epidemiologie jako vědních oborů, zaměřených na ochranu a podporu zdraví. Definuje zdravotní rizika životního a pracovního prostředí a možnosti ochrany před negativními účinky, řeší prevenci vzniku nemocí infekčních i neinfekčních a jejich možných komplikací.

Povinná literatura:

Bencko, V. a kolektiv: Hygiena, Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Praha 2000, 204 s., ISBN 80-7184-551-5 Podstatová H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: Epava, 2001, 285 s. ISBN 80-86297-07-1 Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručky s doporučenými standardy. Grada, 2005, 344 s., ISBN 80-247-0927-9 Podstatová H.: Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Olomouc: Epava, 2002, 267 s. ISBN: 80-86297-10-1 Janout,V.: Základy epidemiologie. Olomouc: LFUP, 1995.

Doporučená literatura:

Pracovní lékařství. 3. Díl, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, Jirák,Z. a kol., Praha 1996, 144 s. Ticháček, B.: Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997 Janout, V.: Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. 1. vyd. Praha: Grada, 1998 Manuál prevence v lékařské praxi I, II, III,IV, V, Praha, SZÚ 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Hygiena a epidemiologie jako preventivní obory. Definice, náplň, úkoly. Dozor a dohled, preventivní a běžný hygienický dozor. Zásady primární a sekundární prevence. Determinanty zdraví, jejich výskyt v životním a pracovním prostředí, metody studia zdravotního stavu. Základy hygieny životního prostředí. Vnitřní prostředí budov. Hygiena práce a pracovní lékařství. Definice a náplň, rizikové faktory pracovního prostředí. Metody posuzování rizikovosti pracovního prostředí. Pracovně lékařská péče. Biologické účinky vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí. Základy hygieny výživy. Hygiena dětí a dorostu Všeobecné hygienické požadavky na zařízení pro děti a dorost. Obecná epidemiologie, základy metodologie a biomedicíncké statistiky Speciální epidemiologie Preventivní očkovací programy v ČR Prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 56
        Písemka Písemka 85  56
Rozsah povinné účasti: kontrolní test 80% účast na výuce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku