450-8416/01 – Hygiena a epidemiologie (HaE)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMUDr. Jana Janoutová, Ph.D.Garant verze předmětuMUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV0246 Mgr. Martina Kovalová, Ph.D.
MAD05 MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
MAC0179 Ondřej Machaczka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit postavení hygieny a epidemiologie v soustavě věd o zdraví člověka (jednota organismu a prostředí); Znát organizaci a úkoly hygienické služby a její činnost v praxi Pochopit odbornou a legislativní základnu jednotlivých oborů a jejich význam pro ochranu veřejného zdraví. Pochopit základy epidemiologické metody práce Získat základní poznatky z epidemiologie obecné i speciální a pochopit význam protiepidemických opatření ve zdravotnické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako tématický celek, poskytující základní poznatky z hygieny a epidemiologie jako vědních oborů, zaměřených na ochranu a podporu zdraví. Definuje zdravotní rizika životního a pracovního prostředí a možnosti ochrany před negativními účinky, řeší prevenci vzniku nemocí infekčních i neinfekčních a jejich možných komplikací.

Povinná literatura:

Bencko, V. a kolektiv: Hygiena, Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Praha 2000, 204 s., ISBN 80-7184-551-5 Podstatová H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: Epava, 2001, 285 s. ISBN 80-86297-07-1 Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručky s doporučenými standardy. Grada, 2005, 344 s., ISBN 80-247-0927-9 Podstatová H.: Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Olomouc: Epava, 2002, 267 s. ISBN: 80-86297-10-1 Janout,V.: Základy epidemiologie. Olomouc: LFUP, 1995.

Doporučená literatura:

Pracovní lékařství. 3. Díl, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, Jirák,Z. a kol., Praha 1996, 144 s. Ticháček, B.: Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997 Janout, V.: Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. 1. vyd. Praha: Grada, 1998 Manuál prevence v lékařské praxi I, II, III,IV, V, Praha, SZÚ 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Hygiena a epidemiologie jako preventivní obory. Definice, náplň, úkoly. Dozor a dohled, preventivní a běžný hygienický dozor. Zásady primární a sekundární prevence. Determinanty zdraví, jejich výskyt v životním a pracovním prostředí, metody studia zdravotního stavu. Základy hygieny životního prostředí. Vnitřní prostředí budov. Hygiena práce a pracovní lékařství. Definice a náplň, rizikové faktory pracovního prostředí. Metody posuzování rizikovosti pracovního prostředí. Pracovně lékařská péče. Biologické účinky vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí. Základy hygieny výživy. Hygiena dětí a dorostu Všeobecné hygienické požadavky na zařízení pro děti a dorost. Obecná epidemiologie, základy metodologie a biomedicíncké statistiky Speciální epidemiologie Preventivní očkovací programy v ČR Prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 56
        Písemka Písemka 85  56
Rozsah povinné účasti: kontrolní test 80% účast na výuce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku