450-8418/01 – Radioterapeutické přístroje (RTP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuAnonymizovaná OsobaGarant verze předmětuAnonymizovaná Osoba
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KNY0007 Ing. Lukáš Knybel, Ph.D.
MOL0072 Ing. Lukáš Molenda
MOL0041 Anonymizovaná Osoba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základními typy přístrojového vybavení v radioterapii, fyzikálními principy jejich funkce, zásadami správné obsluhy a údržby nezbytné pro zajišťování kvality. Současná legislativa týkající se radioterapie s důrazem na zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability. Základy metrologických postupů aplikovaných v radioterapii.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět seznamuje se základními typy přístrojového vybavení v radioterapii, fyzikálními principy jejich funkce, zásadami správné obsluhy a údržby nezbytné pro zajišťování kvality. Současná legislativa týkající se radioterapie s důrazem na zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability. Základy metrologických postupů aplikovaných v radioterapii.

Povinná literatura:

1.GREENE, D., WILIAMS, P.C Linear Accelerators for Radiation Therapy. 2.KARZMARK, C. J., MORTON, R. J. A Primer on Theory and Operation of Linear Accelerators in Radiation Therapy. 3.KARZMARK, C. J., NUNAN, C. S., TANABE E Medical Electron Accelerators. 4.KHAN, F. M. The Physics of Radiation Therapy. 5.KOLEKTIV AUT. Principy a praxe radiační ochrany. 6.PETERA, J. Moderní radioterapeutické metody V. díl- Brachyterapie. 7.SPURNÝ A KOL. Moderní radioterapeutické metody VI. Díl - Základy radioterapie.

Doporučená literatura:

1.ÚSTAV JADERNÝCH INFORMACÍ ZBRASLAV Radionuklidové ozařovače. 2.ÚSTAV JADERNÝCH INFORMACÍ ZBRASLAV Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přístrojové vybavení pro radioterapii, rozdělení přístrojů, Radioterapeutickýsimulátor, výpočetní systémy pro plánování RT, Ozařovače, ozařovače pro RT, konstrukce cobalt.acesiového ozařovače, Konstrukce terapeutického RTG, příslušenství a fixační pomůcky, Konstrukce urychlovače částic-lineární urychlovač, betatron, miktotron, Přístroje pro nekonvenční terapii-generátory neutronů, urychlovače protonů, Konstrukce přístrojů pro AFL, bezpečnostní prvky v externí terapii a brachyterapii, obsluha, provoz, servis ozařovací techniky, preventivní prohlídky, Bezpečnostní předpisy a pravidla související s údržbou ozařovací techniky, dokumentace vedená na přístroji-provozní technik, havarijní řád, Elektrické měřící přístroje -volmetr, osciloskop, elektrometr, kVp metr,mAs metr, Laserové zaměřovače, konstrukce uzavřených radioaktivních zdrojů, základy metrologie ionizujícího záření, kalibrace svazku záření.RTG,brzdný svazek, elektrony, Stanovení základních parametrů svazku-polovrstva,homogenita,symetrie,output faktor,faktor klinu,transmise bloků, In vivo dozimetrie- typy detektorů, kalibrace a interpretace výsledků, Stanovení základních parametrů brachyterapeutických zdrojů, pravidelné kontroly ozařovacích přístrojů-zkoušky provozní stálosti, dokumentace, inspekce SÚJB, audit, Konzultace pro potřeby studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: povinná účast na přednáškách 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku