450-8419/01 – Radiologické přístroje (RLP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMgr.Ing. Karol KorhelíkGarant verze předmětuMgr.Ing. Karol Korhelík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR0006 Mgr.Ing. Karol Korhelík
NOV0482 Ing. Petr Novobilský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základní představy o mechanických, elektrických, elektronických a optických procesech, probíhajících v jednotlivých typech radiodiagnostických přístrojů. Orientace v technických parametrech přístrojů. Detailní pochopení souvislostí mezi parametry, volitelnými na ovládacích panelech přístrojů a ději jimi určenými.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Všeobecné seznámení s konstrukcí, charakteristikami, technickým řešením a principy činnosti radiologických přístrojů a jejich součástí.

Povinná literatura:

1.Farr, R. F., Allisy R. P. J.: Physics of Medical Imaging, Scunders, London 1997 2.Chudáček, Z.: Radiodiagnostika. Osveta, Martin 1993 3.Jaundrell - Thompson, F., Ashworth, W. J.: X ray Physics and Equipement 4.Kolář, J., Axmann, K., Neuwirth, J. Radiodiagnostické techniky s využitím počítačů. Avicenum, 1991 5.Kolář,J.: Úvod do nových RDG metod, Avicenum, 1984. 6.Meredith, W. J., Massey, J., B.: Fundamental Physics of Radiology 7.Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Köcher, M.: Radiologie. Univerzita Palackého, Olomouc, 2001, ISBN 80-244-0259-9 8.Neuwirth.J. a kol.: Počítače v radiologii. IDVPZ Brno, 1989. 9.Svoboda, M.: Základy techniky vyšetřování rentgenem. Avicenum, Praha 1976

Doporučená literatura:

1.Hill, D., R.: Principles of Diagnostic X-Ray Apparatus, 2.The Institute of Physical Sciences in Medicine: Computers in Diagnostic Radiology 3.Thompson,T., T. M. D.: A Practical Approach to Modern Imaging Equipment

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: V průběhu semestru budou studenti psát tři testy hodnoceny prospěl či neprospěl. Testy budou složeny z dvaceti otázek. Pro hodnocení prospěl bude zapotřebí odpovědět správně na deset z nich. Součásti zkoušky je test, tento test musí být splněn před samotným přistoupením ke zkoušce. Závěrečný test bude obsahovat 50 otázek hodnocených 1 bodem, pro připuštění ke zkoušce je nutno dosáhnout minimálně 35 bodů. Samotná zkouška se bude skládat z 5 otázek. Pro úspěšné ukončení předmětu je potřebná minimálně 70% úspěšnost.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Princip rentgenky, jejich typy, obvody žhavení, obvody rotace. Vysokonapěťové obvody, typy generátorů. Blokové schéma klasického rdg přístroje, funkce jednotlivých bloků, jejich relace. Časový diagram elektrických veličin během expozice. Bucky clona, primární clona-technické řešení. Zesilovače obrazu a možnosti jeho záznamu (spot, video a kino kamera). Expoziční automatika. Televizní řetězec. Skiagrafický, skiaskopický komplet, C-ramena, pojízdné zubní přístroje intraorální a panoramatické, mamografy, tomografy lineární a vícesměrné. Digitální radiografie. Počítačové tomografy. Laboratoře: Princip rentgenky, vysokonapěťové obvody, typy generátorů. Časový diagram elektrických veličin během expozice. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Blokové schéma klasického rdg přístroje, funkce jednotlivých bloků, jejich relace. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Bucky clona, primární clona - technické řešení. Expoziční automatika. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Zesilovače obrazu a možnosti jeho záznamu (spot, video a kino kamera). Televizní řetězec. Digitální radiografie. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Skiagrafický, skiaskopický komplet, C-ramena, pojízdné zubní přístroje intraorální a panoramatické, mamografy, tomografy lineární a vícesměrné. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Počítačové tomografy. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast 80 % na výuce zápočtový test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku