450-8421/01 – Public Health Service (VZ)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits1
Subject guarantorIng. Karel Pustelník, Ph.D.Subject version guarantorIng. Karel Pustelník, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAR04 Darja Jarošová
PUS09 Ing. Karel Pustelník, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to introduce students into the field of public health-care service, its components and problems.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The course gives the brief outline of management, law, legislation, medical informatics, health-care economy and social psychology seen as particles of health care service

Compulsory literature:

Jarošová, D. Veřejné zdravotnictví. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. Drbal, C.: Determinanty zdraví a zdravotní politika. IPVZ Praha, 2001, 43s. Gladkij, I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. UP, Olomouc, 1995. Komárek, L. a kol.: Podpora zdraví a prevence v primární péči. SZÚ, Praha, 1997.67s. Zavázalová, H. : Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Karolinum, Praha, 2002. 154s.

Recommended literature:

Drbal, C.: Nová zdravotní politika. IPVZ Praha, 2001 Drbal, C.: Politika pro zdraví. IPVZ Praha, 1998. 59s. Drbal, C.: Zdravotní stav populace ČR a jeho prognóza jako dominantní determinanta požadavků na systém péče o zdraví. IPVZ Praha, 1998.82s. Gladkij, I. a kol: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno, 2003. Gladkij, I.: Politika a politický proces a jejich vliv na možnosti uplatnění systémového přístupu v transformaci zdravotnictví. Olomouc: UP, 1997. 48s. Gladkij, I., Koldová, Z.: Propedeutika sociálního lékařství. UP Olomouc, 1998. Gladkij, I., Heger, L., Strnad, L.: Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování. IDVZP Brno, 1999. 183s. Hodačová, L., Srb, V., Mareš, J.: Nové veřejné zdraví v podmínkách udržitelného rozvoje : nová situace na přelomu 2. a 3. tisíciletí. Karolinum, Praha, 1999. 62s. Holčík, J.: Evropská cesta ke zdraví. IVPZ, Praha, 1996. 72s. Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. MU Brno 1998. 137s. Hroboň, P., Kergall, T.: Ekonomické hodnocení zdravotnických služeb. Úvod do metodologie a možnosti použití při tvorbě zdravotní politiky. IVPZ, Praha, 1998. 59s. Janečková, H.: Sociologie medicíny v kontextu veřejného zdravotnictví. IPVZ Praha, 1997. 52s. Jaroš, J., Kalina, K.: České zdravotnictví. Financování a poskytování péče. Praha, 1998. Koldová, Z. Nové kapitoly ze sociálního lékařství. UP, Olomouc, 1996. 62s. Papeš, Z.: Výdaje na zdravotnictví a jejich přiměřenost. Zdravotnictví v ČR 1998: 2 (1): s.2-8 Pýchová, E., Šamánková, M.: Základy veřejného zdravotnictví. Scientia Medica, Praha, 1996. 93s. Malý, I.: Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví. Brno, MU, 1998. Schneiberg, F.: Kapitoly ze sociální medicíny a veřejného zdravotnictví. Karolinum, Praha, 1998. 282s. Žáček, A., Holčík, J.: Sociální lékařství II, MU Brno 1992. 130s. Zdravotnické ročenky MZ ČR, WHO -Atlas Evropské unie -Materiály MZ ČR ZDRAVOTNICKÉ NOVINY -Časopis lékařů českých -Zdravotnictví v ČR webovské stránky MZ ČR webovské stránky WHO, SZÚ, ÚZIS

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

completion of lectures, seminar work, written test - 70% success rate

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Public health, historical development, content, tasks, structure and functions of public health, individual health care and public health, public health, health care organization in the state administration, regional and local governments. Health and public health policy, characteristics and stages of development of the health situation here, in Europe and the world's major health problems, the principles of the new health policy. Current problems and challenges of health care in the CR - Management of health care, basic medical management, the role of management levels, the importance of information system, economic management tools, financial resources, current issues of managing health facilities, personnel management, accessibility, equity, and rationalization of services, evaluation activities, quality health care - Medical services, continuity, regional differences in consumption of services, forms and methods of health care (protection and health promotion, health education, health and social care, outpatient activity and inpatient facilities and continuity in home care and self care, family role), the financing of health services. - Health and social care for specific population groups, care for the elderly and chronically ill people, care for the disabled, rehabilitation and social reintegration. Community care, community planning, integration and cooperation of health and social services, complex nursing home care. - Basics of Health Economics, mission economics, macroeconomics and microeconomics, basic concepts, principles of remuneration of health workers, health and the market mechanism. - The role of justice in health care, the role of law in society, a system of health care law, regulate the provision of basic health care rights of citizens, patients, government and administrative proceedings.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  45
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner