450-8422/01 – Zdravotnické právo (ZP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity1
Garant předmětuMgr. Pavlína ZímováGarant verze předmětuMgr. Pavlína Zímová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL0341 JUDr. Ján Malysa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studující s právní problematikou týkající se zdravotnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Teoretický předmět svým obsahem odpovídá požadavkům pro bakalářské studium oboru biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení, zahrnuje vědomosti o veřejném, občanském, pracovním a trestním právu a právní legislativě ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

Občan a právo: Právnická fakulta Olomouc, 1995 Občan a právo: Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, 1995 Občanský zákoník Trestní zákoník Zákoník práce

Doporučená literatura:

Úmluva o biomedicíně 96/2001 Sb.. Zákon č. 160/1992 Sb. O nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění. Zákon č. 167/1998 Sb. O návykových látkách v platném znění. Zákon č. 96/2004 Sb. O nelékařských zdravotnických povoláních v platném znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Základní právní pojmy, principy právního řádu. 2.Právo veřejné, soukromé, hmotné a procesní. 3.Občanské právo, vlastnické, formy převodu vlastnických práv. 4.Dědičné, závazkové právo. Jednotlivé druhy smluv. 5.Pracovní právo - účastníci pracovně právních vztahů.. 6.Pracovní poměr, vznik a ukončení. 7.Péče o zaměstnance. 8.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 9.Trestní právo, trestní odpovědnost. 10.Nutná obrana, krajní nouze, trest a jeho druhy. 11.Řízení před soudem. 12.Soudní systém, státní zástupce. 13.Notářství, advokacie, komerční právník. 14.Závěrečné shrnutí, diskuse, konzultace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  56
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku