450-8424/01 – Civilizační nemoci (CN)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMgr. Karin PetřekováGarant verze předmětuMgr. Karin Petřeková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ01 doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
PET0312 Mgr. Karin Petřeková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních všeobecných informací o hlavních civilizačních chorobách, z působení chemických a fyzikálních vlivů, které ohrožují zdraví a snižují délku života v bakalářském studiu biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět zahrnuje hlavní faktory ohrožující zdraví a informuje o možnosti prevence civilizačních onemocnění ve společnosti se zvláštním zaměřením na mládež. V praktických cvičeních ukazuje nástroje pro prevenci, jejich realizaci v praxi a důsledky pro další období.

Povinná literatura:

Berkow, R. A kol.: Kompendium klinické medicíny, Praha: X-Egem, 1996 Fejfar, Z.: Náhlá srdeční smrt, Praha, Grada Publishing, 1997 Haškovcová, H.: Lékařská etika, Praha, Galén, 1994

Doporučená literatura:

Komárek, L. a kol.: Prevence nádorových onemocnění v primární péči, Praha, SZÚ, 1999 Šimíček, J.: Aby srdce nezradilo, ISV, Praha 2001 Vodvářka, P.: Poznámky k bio-psycho-sociální problematice onkologie, Ostrava, OU, 1997 Widimský, J.: Preventivní kardiologie, Praha, Avicenum, 1981

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Délka dožití v různých oblastech světa a u nás Ateroskleróza jako hlavní problém civilizovaného světa Rizikové faktory aterosklerózy a jejich vzájemná interakce Hypertenze - nejčastější choroba oběhu, cholesterol a jeho vztah k výživě Účinky chemických škodlivin Kouření cigaret jako významný rizikový faktor aterosklerózy a rakoviny Otylost a cukrovka Alkohol a drogová závislost Chemické a fyzikální karcinogemy Rakovina: možnosti ovlivnění životosprávou Zásady správné výživy, prevence Tělesná aktivita ve vztahu k civilizačním nemocem Možnosti prevence civilizačních nemocí Realizace a plnění programu WHO Zdraví 21 pro Evropský region Cvičení: Statistika, demografická studie úrovně zdraví obyvatel ČR a Evropy Národní programy podpory zdraví a jejich důsledky pro obyvatelé Biologické, fyzikální a chemické faktory ovlivňující zdraví Prevence hypertenze Zdravá výživa Zdravé je nekouřit - skupinové cvičení Prevence obezity - zdraví, životní styl Toxikomanie - prevence, důsledky Druhy závislosti v jednotlivých věkových obdobích Komunitní programy - zaměřené na prevenci rakoviny Druhy tělesné aktivity ve všech obdobích lidského života Zdravé stáří - skupinové cvičení Marketing ve zdravotnictví Perspektivy prevence civilizačních nemocí pro další tisíciletí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Kontrolní test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku