450-8426/01 – Audiometrie (AUD)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.Garant verze předmětuMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRA04 MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studující se základy audiometrie, akustiky a technickým vybavením v diagnostice a léčbě poruch sluchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Fyzikální základy akustiky, základy fyziologické akustiky. Základy audiometrie, objektivní audiometrie , typy jednotlivých sluchových vad , interpretace nálezů.

Povinná literatura:

1. Bargár, Z.- Kollár,A. Praktická audiometria. Osveta, Martin, 1986 2. Syka, J.- Voldřich,L.- Vrabec, F. Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu. Avicenum ZN Praha,1981 3. Stejskal,L.a spol. Evokované odpovědi a jejich klinické využití.Praha Publishing,1993

Doporučená literatura:

1.LEJSKA, Mojmír, et al. Základy praktické audiologie a audiometrie. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávaní pracovníků ve zdravotnictví, 1994. 171 s. 2.Základy fyziologické akustiky, audiometrie [online]. [2009] [cit. 2009-02-02]. Dostupný z WWW: <http://biofyzika.xf.cz/audnav.pdf>.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce. (80%) Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Fyzikální základy akustiky 2.Fyzikální základy akustiky 3.Základy fyziologické akustiky 4.Audiologická vyšetřovací technika 5.Audiologická vyšetřovací technika 6.Audiologická vyšetřovací technika 7.Základy objektivní audiometrie 8.Základy objektivní audiometrie 9.Základy objektivní audiometrie 10.Základy objektivní audiometrie 11.Algoritmus vyšetření sluchu nejmenších dětí 12.Zásady depistáže sluchových vad 13.Zásady vyšetření simulace a agravace sluchové vady Interpretace klinických nálezů Cvičení: 1. Audiologická vyšetřovací technika 2.Depistáž sluchových vad a jejich vyšetřování 3.Vyšetření simulace a agravace sluchových vad 4.Interpretace klinických nálezů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: 80% účast na výuce odevzdání semestrálního projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku