450-8427/01 – Riziko pracovní zátěže pohybového aparátu (RPZPA)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMUDr. Anna ŠplíchalováGarant verze předmětuMUDr. Anna Šplíchalová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPL01 MUDr. Anna Šplíchalová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchač s teoretickým a praktickým základem školy zad, a s použitím přístrojové vyšetřovací technika pro bakalářský obor biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Škola zad je systém, který učí optimalizaci pohybu v nejrůznějších zátěžových situacích (např. kompenzace statického přetěžování hybného systému sedavým zaměstnáním, problematika správně prováděného zvedání břemen, práce v předklonu apod.). Optimalizace pohybu je pohyb vykonávaný tak, abychom udrželi zatížení organismu v mezích, kdy toto zatížení nepovede k jeho trvalému poškození a vzniku bolesti. Znamená to, že pohyb musíme vykonávat ekonomicky, pro organismus šetrně a kompenzovat vhodným způsobem statické přetěžování, i s použitím moderní techniky.

Povinná literatura:

1. Rašev,E. Škola zad, 1. vyd. Praha, Direkta, 1992. 219 s. ISBN 80-900272-6-1. 2. Matoušová,M. aj. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Praha, Sport pro všechny ,1992. 213 s. 3. Kyralová,K. - Matoušová,M. aj. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Praha, ONYX 1995. 175 s. ISBN 80 85 228-24-6. Botlíková,V., Čermák,J., Chválová,O.: Záda už mě nebolí. 1. vyd. Praha, Svojtka a Vašut, 1992. 144 s. ISBN 80-900258-5-4. Dobeš,M., Dobešová,P.: Cvičíme na velkém míči.6. vyd. Havířov, Domiga, 1999,51 s. ISBN 80-902222-0-X. Dobešová,P.: Cvičíme s měkkým míčem. 1. vyd. Havířov, Domiga, 2001, 35 s. ISBN 80-902222-2-6

Doporučená literatura:

1. Rašev,E. Škola zad, 1. vyd. Praha, Direkta, 1992. 219 s. ISBN 80-900272-6-1. 2. Matoušová,M. aj. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Praha, Sport pro všechny ,1992. 213 s. 3. Kyralová,K. - Matoušová,M. aj. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Praha, ONYX 1995. 175 s. ISBN 80 85 228-24-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Požadavky na zápočet aktivní účast na cvičeních splnění seminárního úkolu Požadavky ke zkoušce splnění zápočtových požadavků zvládnutí veškerého učiva písemná část zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. úvod do předmětu, seznámení s obsahem a požadavky, shrnutí dosavadních poznatků, diagnostické a léčebné přístroje 2. hybný systém (pasivní a aktivní pohybový aparát) 3. hybný systém a jeho funkce (svalstvo fázické a posturální) 4. svalová dysbalance a její vztah k držení těla, pohybové stereotypy 5. funkční oslabení hybného systému 6. oslabení hybného systému - druhy oslabení a jejich charakteristika 7. stoj, držení těla ve stoji, charakteristika 8. sed, požadavky odlehčujícího sedu dle Bruggera, alternativní sedací nábytek, dynamický sed 9. pracovní sektor, problematika zvedání a nošení břemen, zatížení páteře statickou zátěží 10. leh, správná poloha ve spánku, problematika "zdravého spaní" 11. pohybový systém a zátěž 12. věkové zvláštnosti - tělovýchovná aktivita, pohybová aktivita ve starším věku 13. kompenzační regenerační cvičení Laboratoře: 1. základní výchozí polohy pro cvičení 2. metodika vyrovnávacích cvičení 3. cvičení posilovací - metodika, použití technických pomůcek 4. cvičení protahovací - zásady, základní techniky 5. cvičení dechová 6. cvičení relaxační 7. cviční automobilizační a spinální 8. psychomotorická cvičení 9. stoj, hodnocení pohledem, testy pro držení těla 10. nácvik správného stoje 11. sed, nácvik vzpřímeného sedu s velkým míčem, uvolńovací cvičení na velkém míči 12. testování hlavních zkrácených a oslabených svalů 13. nevhodné, "zakázané cviky" 14. nácvik správných cviků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  10
        Zkouška Zkouška 90  41
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku