450-8433/01 – První pomoc a základy ošetřovatelství (PPZO)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV0003 MUDr. Jan Divák
FLA007 Bc. Jiří Flašar
KOZ0251 PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1
kombinovaná Zápočet 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí základních neodkladných výkonů a opatření při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu. První pomoc při stavech bezprostředního ohrožení života. Orientace v právní a organizační problematice první pomoci. Ošetřovatelské techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Zvládnutí základních neodkladných výkonů a opatření při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu. První pomoc při stavech bezprostředního ohrožení života. Orientace v právní a organizační problematice první pomoci. Ošetřovatelské techniky.

Povinná literatura:

Dostálová J., První Pomoc I., 1 vydání, Ostrava 2005, ISBN 80-7042-356-0 Bydřovský, J.První pomoc. 1. vyd, Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN 80- 047-0099-9. Ertlová, F. - Mucha, J. Přednemocniční neodkladná péče. 1. vyd. Brno: IDV PZ 2000. ISBN 80-7013-300-7.

Doporučená literatura:

Drábková, J. Medicína naléhavých a kritických stavů. Brno : 1.vyd. IDV PZ 1989 Drábková,J.,Malá,H. Vademekum novinek neodkladné péče. Praha : 1.vyd., Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-693-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenty nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Obecné zásady a postupy PP Základní vyprošťovací manévry, polohování Algoritmus neodkladné resuscitace - dospělý Algoritmus neodkladné resuscitace - děti Ošetření ran, zástava krvácení, obvazová a imobilizační technika PP při dutinových poranění (hlava, hrudník, břicho) Tepelné, chladové a chemické trauma, úraz elektrickým proudem Intoxikační trauma - drogová problematika Šokové stavy při traumatických a netraumatických stavech, protišoková opatření Ošetřovatelské techniky Laboratoře: Vyprošťovací manévry, polohování pacienta Neodkladné resuscitace - dospělý Neodkladné resuscitace - děti Ošetřovatelské techniky Diagnostika krvácení ( zevní, vnitřní), tlakové body, přikládání tlakových obvazů, zaškrdcovadlo, krvácení z přirozených tělesných otvorů Obvazová technika, druhy obvazů, technika šátkových, prakových, náplasťových obvazů Poranění kostí a kloubů, zlomeniny, diagnostika, princip poskytování PP, improvizace, imobilizace s využitím vakuových dlah, vymknutí, podvrtnutí - postup první pomoci

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 35
        Písemný test Písemka 100  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku