450-8602/01 – Přístrojová technika v medicíně (PTvM)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost a aplikace lékařské přístrojové techniky v oborech biomechaniky, principy konstrukce a využití těchto lékařských zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na lékařskou přístrojovou techniku a její aplikace v oborech biomechaniky. Studenti budou seznámeni s principy funkce a konstrukce vybrané lékařské přístrojové techniky. V rámci praktických cvičení nabyté znalosti z přednášek ověří na reálné lékařské přístrojové technice, které je v oborech biomechaniky využívána.

Povinná literatura:

[1] JANURA, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 1. vyd. 84 s. ISBN 80-244-0644-6. [2] PENHAKER, M. AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 2, skripta, VŠB, 2013. [3] VYSKOTOVÁ, J. Přístrojová technika v rehabilitaci pro biomedicínské techniky, VŠB 2006. ISBN 80-248-1130-8 [4] VYSKOTOVÁ, J. Přístrojová technika v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, OU 2006. ISBN 80-7368-196-X

Doporučená literatura:

[1] HUSTON, R.L. Fundamentals of Biomechanics, CRC Press, 2013 [2] KIM, P. Rigid body dynamics for beginners, CreateSpace, 2013

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu (max 40 bodů) je nutné odevzdat všechny protokoly z proběhlých laboratorních měření (max 20 bodů minimálně 10 bodů) a úspěšně absolvovat dvě písemky průběžné kontroly, každa max 10 bodů a minimálně 5 bodů. K získání zápočtu je nutné získat minimálně 20 bodů. Zkouška (max 60 bodů) je skládá z písemní zkoušky (max 40 bodů, minimálně 20 bodů) a ústní zkoušky (max 20 bodů a minimálně 5). Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat minimálně 30 bodů z toho minimálně 5 z ústní zkoušky a minimálně 20 z písemné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oborů matematika, fyzika a elektromagnetismus

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova 1. Popis a parametry biologických signálů. Základní pojmy, impedanční projevy činnosti tkání, orgánů a jejich využití v diagnostice, napětí vytvářená činností různých orgánů. 2. Zesilovače biologických signálů, funkce, návrh a konstrukce. Záznamové elektrody. Základní parametry elektrod (elektrické napětí elektrody, elektrický potenciál, polarizace elektrod.), typy elektrod. 3. Fyziologie pohybu. 4. Diagnostické zařízení pro aplikace neurologické. Požadavky na přístroje, základní parametry a způsoby činnosti EEG, EMG, EGG, doplňkové přístroje. 5. Přístroje pro diagnostiku pohybů lidského těla založené na principech využití videa, principech využití inerciálních senzorů a principech využívajících matic tlakových senzorů. 6. Určení orientace v prostoru a detekce pohybů s využitím pokročilých matematických metod a kvaternionů. 7. Přístroje pro diagnostiku stability - posturografie, podografie. 8. Koncepce terapeutických systémů, terapeutická dávka, interakce fyzikálních polí na biologickou strukturu, fyziologické účinky. 9. Technické řešení terapeutických systémů, principiální bloková schémata a parametry jednotlivých bloků terapeutických systémů. 10. Přístroje ergometrických pracovišť jako zvláštní forma monitorování, zátěžové stroje. 11. Motorické dlahy a motorická zařízení pro terapii biomechanických poruch. 12. Ultrazvuk a ultrazvukové metody pro terapii biomechanických poruch. 13. Elektrické a magnetické metody pro terapii biomechanických poruch (galvanoterapie, nízkofrekvenční a středo-frekvenční terapie). 14. Biofeedback pro terapii biomechanických poruch. Cvičení a praktické úlohy: Aplikace jsou zaměřeny na inženýrské interdisciplinární řešení problematiky lékařských, veterinárních, sportovních, úrazových a ergonomických problémů současnosti: v oblasti fyziologie pohybů, kloubních rozsahů (standardní měřicí přístroje a fyziologické normy), elektromyografie a elektroencefalografie, posturografie, analýza biomechaniky obecných pohybů s využitím inerciálních senzorů, analýza biomechaniky chůze, analýza biomechaniky obecných pohybů s využitím video systémů a matic tlakových senzorů, terapie biomechanických poruch (motorické dlahy a motorická zařízení, elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuková terapie, biofeedback, mechanická terapie).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  10
                Písemka 1 Písemka 10  5 1
                Písemka 2 Písemka 10  5 1
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20 %/ the maximum leave of absence is 20 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech./Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.