450-8702/01 – Průmyslová výpočetní technika pro řízení a sítě (PVTRS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BYR0034 Ing. Radek Byrtus
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
VAC0194 Ing. Alfons Václavík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Průmyslová výpočetní technika pro řízení a sítě je poskytnout studentům znalosti o řídicích, vizualizačních a komunikačních systémech používaných v mechatronice. Řídicí systémy jsou v předmětu zastoupeny programovatelnými automaty Bernecker&Rainer, vizualizační systémy operátorskými panely Bernecker&Rainer a zejména SCADA systémem Wonderware Intouch, komunikací sběrnice zejména systémem Ethernet Powerlink. Po absolvování předmětu budou studenti schopni navrhnout řídicí systém pro průmyslovou aplikaci z oblasti mechatronických systémů, vytvořit vizualizační aplikaci pomocí operátorského panelu nebo počítačového vizualizačního pracoviště.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět Průmyslová výpočetní technika pro řízení a sítě je zaměřen na průmyslové řídicí, vizualizační a komunikační systémy. Studenti se v předmětu seznámí s vybraným typem programovatelného automatu, který se v současné praxi používá pro řízení mechatronických systémů. Dále se naučí, jak realizovat rozhraní člověk-stroj pomocí operátorského panelu a počítačového vizualizačního pracoviště. Součástí předmětu bude rovněž problematika průmyslových komunikačních sítí. V předmětu je kladen důraz na získání praktických znalostí. Přednášky obsahují informace nutné pro získání všeobecného přehledu v této problematice a obsahují rovněž informace, které student posléze aplikuje v praktických úlohách na cvičení. Každý student během absolvování předmětu vytvoří dva samostatné projekty, které odevzdá ve formě protokolu. První z těchto projektu bude zaměřen na realizaci řídicí aplikace pro programovatelný automat a na tento projekt bude navazovat druhý, v rámci kterého student vytvoří vizualizační aplikaci. Vznikne tak kompletní systém, na kterém student pozná, jak se podobné úlohy řeší v praxi.

Povinná literatura:

KOZIOREK, J.; CHROMČÁK, L. Logické systémy řízení: E-learningové výukové materiály. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007, 320 s. ISBN 978-80-248-1490-2. KOZIOREK, J.; ČERNOHORSKÝ, J. Použití počítačů při řízení procesů: výukové texty. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, 280 s. ISBN 80-248-0308-9.

Doporučená literatura:

KOZIOREK, J.; ČERNOHORSKÝ, J. Použití počítačů při řízení procesů – cvičení: podklady pro praktická cvičení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, 140 s. KOZIOREK, J. Navrhování a vizualizace řídicích systémů: sylabus. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002, 63 s. KOZIOREK, J. Distribuované systémy řízení: sylabus. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002, 95 s. Technická dokumentace firmy Bernecker&Rainer. Technická dokumentace firmy Wonderware.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: student může dosáhnout 40 (min 10) bodů za vypracování semestrální práce (protokol) a její prezentaci. Absolvování předmětu: student musí obdržet zápočet a složit závěrečnou zkoušku. Závěrečná zkouška má dvě části - písemnou se ziskem 40 (min 11) bodů a - ústní se ziskem 20 (min 6) bodů K absolvování předmětu musí student absolvovat obě části závěrečné zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Řídicí výpočetní technika, vlastnosti, srovnání. 2. Programovatelné automaty PLC, hardware, vstupně-výstupní signály, principy vykonávání programu. 3. Programování logických funkcí, funkční bloky, analogovými signály, realizace regulačních algoritmů. 4. Řízení pohonů pomocí programovatelných automatů. 5. Zpracování algoritmu s použitím Petriho sítí. Norma IEC 1131 a její části. 6. Vizualizační systémy pro řízení. Operátorské panely. 7. Počítačová vizualizační pracoviště. Průmyslové PC a vestavěné PC. 8. Wonderware Intouch, základní informace. 9. Postupy při tvorbě aplikací, scripty, alarmy a události. 10. Komunikace mezi PC a PLC. Komunikace vizualizačních aplikací s jinými aplikacemi, DDE, NetDDE, OLE, OPC. 11. Operátorské panely Bernecker&Rainer. 12. Průmyslové sběrnice, distribuované systémy řízení. ISO-OSI Model. 13. Přenosové média. Sdílení přenosového kanálu. Metody přístupu. Topologie a spojování sítí. 14. Příklady průmyslových komunikačních systémů. Laboratoře: 1. Seznámení se s PLC systémem. Ověření propojení PLC s počítačem. 2. Základy programování PLC Bernecker&Rainer. Práce se log. vstupy a výstupy na PLC, programování časovačů, čítačů a klopných obvodů. 3. Programování PLC Bernecker&Rainer, aritmetika, analogové veličiny. 4. Řízení pohonů pomocí PLC Bernecker&Rainer. 5. Algoritmizace řídicího problému. Analýza systému pomocí Petriho sítí. 6. Řešení samostatného projektu s PLC Bernecker&Rainer. 7. Programování vizualizačních aplikací pro operátorské panely Bernecker&Rainer. 8. Programování vizualizačních aplikací pro operátorské panely Bernecker&Rainer. 9. Seznámení se s vizualizačním systémem InTouch. Práce s proměnnými v prostředí InTouch. 10. Práce s animačním spojením a skripty v prostředí InTouch. 11. Práce s trendy a uživatelským systémem v prostředí InTouch. 12. Komunikace pomocí DDE, NetDDE, OPC v aplikacích Intouch. 13. Řešení samostatného projektu v prostředí Intouch. 14. Prezentace projektů, udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na 80% cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní