450-8703/01 – Senzorické systémy pro automotive (SSA)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se v tomto předmětu seznámí se skupinou senzorů a senzorických systémů implementovaných v dopravních prostředcích a systémech jejich testování. Studium umožní orientaci v problematice současných senzorických systémů v oblasti automotive.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je orientován na problematiku měření neelektrických veličin, senzorů a snímačů a jejich aplikaci do oblasti automotive. Teoretické přednášky s popisem jednotlivých senzorických systémů jsou doplněny praktickými měřeními v laboratoři. Student v předmětu vypracovává semestrální projekt.

Povinná literatura:

1. Husák M.: Senzorové systémy , skriptum ČVUT Praha 1993 2. Guldan, A.: Mikroelektronické senzory. Bratislava, Alfa 1988.

Doporučená literatura:

1. Husák M.: Senzorové systémy , skriptum ČVUT Praha 1993 2. Guldan, A.: Mikroelektronické senzory. Bratislava, Alfa 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru studenti absolvují a odevzdají vypracované protokoly z měření z 5 laboratorních úloh, jejichž cílem je praktické ověření přednášené problematiky a zpracují semestrální projekt. Cílem semestrálního projektu je prokázat schopnost aplikace přednášené problematiky na řešení praktických zadání. Předmět je zakončen závěrečnou zkouškou, kterou lze absolvovat pouze v případě udělení zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Senzory, senzorické systémy vymezení pojmů. Zatřídění, porovnání vlastností, aplikační oblasti, uplatnění v automotive. Technologické postupy výroby mikroelektronických senzorů. 2. Mikroelektronické senzory mechanických signálu. Senzory momentu, tlaku a vibrací. Mikroelektronické snímače tlaku a akcelerometry. Měření otáček. 3. Aplikace senzorů otáček, tlaku, vibrací, klepání, momentu v dopravních prostředcích. 4. Mikroelektronické senzory tepelných veličin. Snímače teploty. Polovodičové teplotní senzory. Využití mikroelektronických senzorů tepelných veličin pro měření průtoku. 5. Termovizní systémy. CCD termovizní systémy s pyroelektrickými detektory, CCD kvantové termovizní systémy. 6. Aplikace senzorů teploty v dopravních prostředcích. 7. Mikroelektronické senzory magnetických veličin. Integrované Hallovy sondy. Snímače rotace a rychlosti. Navigační systémy. 8. Aplikace senzorů magnetických veličin v dopravních prostředcích. 9. Mikroelektronické senzory radiačních signálů. Detektory neionizujícího záření. Spektrální charakteristiky fotoelektrických snímačů a možnosti jejího ovlivnění. Fotoodporový a fotonapěťový efekt. Fotoelektronické snímače polohy-PSD. Obrazové snímače. Obrazové snímače viditelného záření. X-Y adresované snímače. CCD obrazové snímače s řádkovým přenosem. CCD obrazové snímače s obrazovým přenosem. 10. Aplikace senzorů záření veličin v dopravních prostředcích. 11. Mikroelektronické senzory chemických veličin. Senzory typu ChemFET,IS FET. Chemoresistory. Chemické senzory využívající povrchové akustické vlny(SAW. Detektory vlhkosti.Integrované senzory kyslíku. 12. Aplikace senzorů chemických veličin v dopravních prostředcích. 13. Zpracování senzorových signálů. Multisenzorová pole. SMART senzory. Laboratoře: 1. Školení bezpečnosti práce v laboratoři, organizace laboratorních cvičení, rozdělení úloh. 2. Měření tlaků. 3. Měření průtoků. 4. Měření teplot. 5. Měření polohy a otáček. 6. Měření momentů a výkonu. 7. Exkurse Měření vibrací. 8. Exkurse Měření hluku. 9. Exkurse Měření EMC. 10. Exkurse Měření složení plynných směsí a exhalací. 11. Konzultace k změřeným úlohám a semestrálnímu projektu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 16
                Laboratorní práce-měření Laboratorní práce 20  8
                Semestrální projekt Semestrální projekt 15  5
                Test Písemka 10  3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 11 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  6
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní