450-8704/01 – Přístrojová technika (PT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV04 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí používat elektrické měřicí přístroje, měřit základní elektrické veličiny a pasivní prvky. Nedílnou součástí kompetencí studenta je také znalost vyčíslení nejistoty výsledku měření.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studenti se naučí používat všechny typy měřicích přístrojů od analogových přes číslicové až po virtuální instrumentaci. Studenti budou umět měřit základní elektrické veličiny a pasivní prvky řadou metod. Speciální kapitoly jsou věnovány vyjádření nejistoty výsledku měření.

Povinná literatura:

1. KOVAL, L. a kol.: Elektrická měření, VŠB-TU Ostrava, 2012. 150 s. Dostupné z: http://lms.vsb.cz. 2. KOVAL, L. a kol.: Elektrická měření, návody do cvičení, VŠB Ostrava, 2012. 84 s. Dostupné z: http://lms.vsb.cz.

Doporučená literatura:

1. HAASZ, V. SEDLÁČEK, M.: Elektrická měření, Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-02731-7. 2. BARTUŠEK, K.: Měření v elektrotechnice. Brno VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4160-6. 3. Boháček, J.: Metrologie, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06169-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Otázky k úlohám 7 x 3 body = 21 b. (je vázáno na měřenou úlohu, nelze samostatně, hodnocení: 0/3) Protokoly (úlohy) 7 x 3 body = 21 b. (povolena 1 oprava protokolu, hodnocení: 0/1/2/3) Samostatné měření 40 b. (nutno získat min. 8 bodů, povoleno 1 opakování, hodnocení: 0/8/16/24/32/40) Zápočtový test - 3 otázky po 6 bodech = 18 bodů (hodnocení: 3 x (0/1/2/3/4/5/6))

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: Měření napětí a proudu. Měření pasivních prvků. Vliv kmitočtu a tvaru elektrického signálu na údaj měřicího přístroje. Měření s osciloskopy. Měření frekvence a fáze signálů. Virtuální měřicí přístroje, vývojové prostředí LabView. Komunikace s měřicími přístroji přes rozhraní GPIB.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Protokoly Laboratorní práce 36  0
        Test Písemka 24  0
        Kontrolní měření Jiný typ úlohy 40  5
Rozsah povinné účasti: povinnost splnit protokoly a kontrolní měření

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku