451-0020/02 – The Automatization and operation of electro-therm. equipment (APEZ)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Josef Gavlas
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GAV20 Ing. Josef Gavlas
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Procedure of designing the control and the technical means of that control. Digital and analogic simulation of regulation circuits. Measurement and regulation of temperature, measurement of heat, heat networks. Calculation of heat loss and regulation of the temperature of heated areas. Arc furnaces, supplies, operating characteristics, regulation, consumption optimalization. Automation and control of induction furnaces. Electric welding. Systems for control of electro-thermic processes.

Compulsory literature:

Rada J. a kol.: Elektrotepelná technika. SNTL 1985. Rýc a kol.: Automatizace a řízení výroby elektrooceli. SNTL 1980. Balátě a kol.: Základy automatizace.Skripta VUT Brno. Mrázek a kol.: Moderní vytápění bytů a rodinných domků. SNTL 1990. Normy ČSN 060210,ČSN 060310,ČSN 730540,ČSN 730549,ČSN 730560 Firemní materiály firem WELDOTHERM,ISOPAD (Německo), INDUKTO ELPHIAC (Belgie), Alcor Zlín, sborníky z konferencí atd. Kotarba Jerzy:Energia elektryczna w ogrzewaniu pomieszczeň. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne Warszawa 1992. Hering, M.: Podstavy elekrotermii cz.I;cz.II. Programy pro návrh elektrického vytápění TEPZTRAT a ELVYT Manuály k programům PPIT a NISC. Sajdak C., Kurek A.: Projektovanie indukcyjnych piecow tyglowych-instrukce pro obsluhu programu PPIT. Sajdak C., Kurek A.: Wspomaganie komputerowe projektowania indukcyjnych piecow tyglowych, skrypty uczelniane, Politechnika Slaska, Gliwice 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základy a principy automatické regulace.Základní pojmy a definice. Technické prostředky automatického řízení. Charakteristiky regulátorů. Stabilita regulačních obvodů a kvalita regulačního pochodu. Provoz odporových elektrotepelných zařízení. Regulace teploty. Řízení teplotního režimu. Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění. Automatizace řízení průmyslových pecí. Napájení, elektrické zdroje a jejich regulace.Využití programovacích zařízení a počítačů pro automatické řízení tepelného režimu. Provoz obloukových pecí,automatická regulace řízení provozu. Napájení, elektrické zdroje a jejich regulace. Využití počítačů pro automatické řízení obloukových pecí. Řízení energetického režimu a jeho optimalizace. Automatizace a řízení provozu indukčních zařízení. Indukční zařízení pro tavení, prohřívání a povrchový ohřev. Problematika regulace indukčních pecí. Regulace příkonu, teploty a kmitočtu. Systémy automatické regulace. Elektrické svařování. Hlavní způsoby svařování. Svařování obloukem, odporové svařování. Svařovací automaty Dielektrická zařízení v průmyslu. Zdroje pro dielektrická příkonu, kmitočtu, teploty. Způsoby využití DO, řízení a automatizace provozu. Zařízení pro elektronový ohřev, způsoby vužití. Využití laseru v elektrotepelné technice. Systémy pro řízení elektrotepelných procesů. Využití počítačů a jednoúčelových procesorů. Výsledky výzkumu energetické bilance elektrického oblouku, optimalizace řízení energetického režimu EOP na katedře elektorenergetiky. Cvičení Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení.Základy automatické regulace. Postup při návrhu systému řízení.Technické prostředky. Typy a charakteristiky regulátorů. Číslicová a analogová simulace. Aplikace a využití některých programových prostředků. (Simcad, Kruhdiag, Vamelt , Control Panel atp.) Měření a regulace teploty. Typy a způsoby použití měřidel teploty.Měření tepla. )dporová elektrotepelná zařízení. Regulace výkonu, teploty a teplotního režimu. Návrh ohřevu materiálu s využitím elektroodporových topných elementů Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění.Programové prostředky (TEPZTRAT,ELVYTS..). Labor.úloha č.1.- 10 bodů. Dlouhodobé měření a vyhodnocení teplotního režimu vytypovaného objektu. Obloukové pece,napájecí zdroje a jejich regulace. Automatická regulace pohybu elektrod. Měření a vyhodnocení proudového zatížení v jednotlivých fázích. Labor.úloha č.2.- 10 bodů. Sestrojení pracovních charakteristik elektrické obloukové pece s využitím programu KRUHDIAG. Labor.úloha č.3.- 10 bodů. Řízení energetického režimu a optimalizace spotřeby elektrické energie EOP s využitím počítače. Napájecí zdroje a řízení indukčního ohřevu. Zajištění tepelného režimu. Labor.úloha č.4.- 20 bodů. Návrh indukčního ohřevu s využitím programu PPIT a NISC. Speciální problematika při řízení elektrotepelných procesů a optimalizaci spotřeby elektrické energie řešená na katedře elektroenergetiky. Laboratoře: Cvičení Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení.Základy automatické regulace. Postup při návrhu systému řízení.Technické prostředky. Typy a charakteristiky regulátorů. Číslicová a analogová simulace. Aplikace a využití některých programových prostředků. (Simcad, Kruhdiag, Vamelt , Control Panel atp.) Měření a regulace teploty. Typy a způsoby použití měřidel teploty.Měření tepla. Odporová elektrotepelná zařízení. Regulace výkonu, teploty a teplotního režimu. Návrh ohřevu materiálu s využitím elektroodporových topných elementů Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění.Programové prostředky (TEPZTRAT,ELVYTS..). Labor.úloha č.1.- 10 bodů. Dlouhodobé měření a vyhodnocení teplotního režimu vytypovaného objektu. Obloukové pece,napájecí zdroje a jejich regulace. Automatická regulace pohybu elektrod. Měření a vyhodnocení proudového zatížení v jednotlivých fázích. Labor.úloha č.2.- 10 bodů. Sestrojení pracovních charakteristik elektrické obloukové pece s využitím programu KRUHDIAG. Labor.úloha č.3.- 10 bodů. Řízení energetického režimu a optimalizace spotřeby elektrické energie EOP s využitím počítače. Napájecí zdroje a řízení indukčního ohřevu. Zajištění tepelného režimu. Labor.úloha č.4.- 20 bodů. Návrh indukčního ohřevu s využitím programu PPIT a NISC. Speciální problematika při řízení elektrotepelných procesů a optimalizaci spotřeby elektrické energie řešená na katedře elektroenergetiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering (10) Přenos a rozvod elektrické energie P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering (20) Elektroenergetika v průmyslu P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering (30) Elektroenergetika v dopravě P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering (40) Zařízení elektráren P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner