451-0020/02 – Automatizace a provoz elektrotepelných zařízení (APEZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Josef Gavlas
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAV20 Ing. Josef Gavlas
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základy a principy automatické regulace.Základní pojmy a definice. Technické prostředky automatického řízení. Charakteristiky regulátorů. Stabilita regulačních obvodů a kvalita regulačního pochodu. Provoz odporových elektrotepelných zařízení. Regulace teploty. Řízení teplotního režimu. Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění. Automatizace řízení průmyslových pecí. Napájení, elektrické zdroje a jejich regulace.Využití programovacích zařízení a počítačů pro automatické řízení tepelného režimu. Provoz obloukových pecí,automatická regulace řízení provozu. Napájení, elektrické zdroje a jejich regulace. Využití počítačů pro automatické řízení obloukových pecí. Řízení energetického režimu a jeho optimalizace. Automatizace a řízení provozu indukčních zařízení. Indukční zařízení pro tavení, prohřívání a povrchový ohřev. Problematika regulace indukčních pecí. Regulace příkonu, teploty a kmitočtu. Systémy automatické regulace. Elektrické svařování. Hlavní způsoby svařování. Svařování obloukem, odporové svařování. Svařovací automaty Dielektrická zařízení v průmyslu. Zdroje pro dielektrická příkonu, kmitočtu, teploty. Způsoby využití DO, řízení a automatizace provozu. Zařízení pro elektronový ohřev, způsoby vužití. Využití laseru v elektrotepelné technice. Systémy pro řízení elektrotepelných procesů. Využití počítačů a jednoúčelových procesorů. Výsledky výzkumu energetické bilance elektrického oblouku, optimalizace řízení energetického režimu EOP na katedře elektorenergetiky. Cvičení Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení.Základy automatické regulace. Postup při návrhu systému řízení.Technické prostředky. Typy a charakteristiky regulátorů. Číslicová a analogová simulace. Aplikace a využití některých programových prostředků. (Simcad, Kruhdiag, Vamelt , Control Panel atp.) Měření a regulace teploty. Typy a způsoby použití měřidel teploty.Měření tepla. )dporová elektrotepelná zařízení. Regulace výkonu, teploty a teplotního režimu. Návrh ohřevu materiálu s využitím elektroodporových topných elementů Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění.Programové prostředky (TEPZTRAT,ELVYTS..). Labor.úloha č.1.- 10 bodů. Dlouhodobé měření a vyhodnocení teplotního režimu vytypovaného objektu. Obloukové pece,napájecí zdroje a jejich regulace. Automatická regulace pohybu elektrod. Měření a vyhodnocení proudového zatížení v jednotlivých fázích. Labor.úloha č.2.- 10 bodů. Sestrojení pracovních charakteristik elektrické obloukové pece s využitím programu KRUHDIAG. Labor.úloha č.3.- 10 bodů. Řízení energetického režimu a optimalizace spotřeby elektrické energie EOP s využitím počítače. Napájecí zdroje a řízení indukčního ohřevu. Zajištění tepelného režimu. Labor.úloha č.4.- 20 bodů. Návrh indukčního ohřevu s využitím programu PPIT a NISC. Speciální problematika při řízení elektrotepelných procesů a optimalizaci spotřeby elektrické energie řešená na katedře elektroenergetiky. Laboratoře: Cvičení Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení.Základy automatické regulace. Postup při návrhu systému řízení.Technické prostředky. Typy a charakteristiky regulátorů. Číslicová a analogová simulace. Aplikace a využití některých programových prostředků. (Simcad, Kruhdiag, Vamelt , Control Panel atp.) Měření a regulace teploty. Typy a způsoby použití měřidel teploty.Měření tepla. Odporová elektrotepelná zařízení. Regulace výkonu, teploty a teplotního režimu. Návrh ohřevu materiálu s využitím elektroodporových topných elementů Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění.Programové prostředky (TEPZTRAT,ELVYTS..). Labor.úloha č.1.- 10 bodů. Dlouhodobé měření a vyhodnocení teplotního režimu vytypovaného objektu. Obloukové pece,napájecí zdroje a jejich regulace. Automatická regulace pohybu elektrod. Měření a vyhodnocení proudového zatížení v jednotlivých fázích. Labor.úloha č.2.- 10 bodů. Sestrojení pracovních charakteristik elektrické obloukové pece s využitím programu KRUHDIAG. Labor.úloha č.3.- 10 bodů. Řízení energetického režimu a optimalizace spotřeby elektrické energie EOP s využitím počítače. Napájecí zdroje a řízení indukčního ohřevu. Zajištění tepelného režimu. Labor.úloha č.4.- 20 bodů. Návrh indukčního ohřevu s využitím programu PPIT a NISC. Speciální problematika při řízení elektrotepelných procesů a optimalizaci spotřeby elektrické energie řešená na katedře elektroenergetiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika (10) Přenos a rozvod elektrické energie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika (20) Elektroenergetika v průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika (30) Elektroenergetika v dopravě P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika (40) Zařízení elektráren P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku