451-0032/01 – Electric light (dm-ELSV)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAH30 doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
SOK20 prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cilem predmetu je ziskani zakladnich teoretickych a praktickych znalosti z oblasti el.svetla za ucelem zvladnuti navrhovani osvetlovacich soustav.Cilem laboratornich a vypocetnich cviceni je seznameni se svetelnymi zdroji merici technikou a vypocetni technikou slouzici k navrhovani osv.soustav

Teaching methods

Summary

This subject covers the explication of physical essence of the light, its impact on organ of sight, basic computational methods and their application by designing of indoor and outdoor lighting systems.

Compulsory literature:

1. K.Sokanský: Elektrické světlo a teplo, VŠB Ostrava l992 2. J.Habel: Osvětlování, ČVUT Praha 1992 3. Kurz osvětlovací techniky I - VII, VŠB Ostrava 4. Technika osvětlování I - X, ZU Plzeň 5. Sylabus cvičení

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: )Fyzikální podstata světla, vznik světla )Zrak a vidění )Základní světelné veličiny a pojmy, světelně technické vlastnosti látek )Nauka o barvě )Měření světla )Světelné zdroje )Svítidla, výpočtové metody, toková metoda )Výpočtové metody, bodové metody )Osvětlování vnitřních prostorů, kategorie prostorů, hygienické měření, osvětlovací soustavy )Osvětlování vnitřních prostorů, kvalitativní požadavky )Osvětlování venkovních prostorů )Osvětlování komunikací )Denní a sdružené osvětlení )Výpočetní technika v osvětlování Cvičení: )Základní pojmy a světelně technické veličiny )Výpočet světelného toku rotačně symetrických difúzních ploch )Základní veličiny záření )Test )Vnitřní prostory - toková metoda )Vnitřní prostory - bodové metody )Vnější prostory. )Měření na fotometrické lavici )Měření jasových poměrů, hodnocení oslnění )Měření a výpočet integrálních charakteristik světelného pole )Měření na spektrometru Spekol )Měření a vyhodnocování trichromatických souřadnic )Hodnocení měření

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 20  0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 25  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering (10) Přenos a rozvod elektrické energie P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering (20) Elektroenergetika v průmyslu P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering (30) Elektroenergetika v dopravě P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering (40) Zařízení elektráren P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner