451-0045/01 – Využití počítačů v elektroenergetice (dm-VPEE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu umí student vysvětlit rozsah aplikačního využití počítačů v elektroenergetice. Umí se orientovat v problematice nasazení výpočetní techniky, zejména v oblasti měření elektrických veličin. Dokáže prokázat jejich význam pro posouzení distribučních soustav z hlediska jejich efektivního provozování. Ve cvičeních prokáže schopnost aplikovat získané poznatky při samostatné práci na vybraných laboratorních úlohách.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Janoušek a kol.;Technická diagnostika.SNTL 1988. Ďaďo S.,Sedláček M.;Měření aktivních elektrických veličin s neharmonickými průběhy.SNTL 1987. Matyáš V.;Automatizace měření.SNTL 1987. Bajcsy J. a kol.;Automatizované systémy merania riadené mikropočítačmi.ALFA 1985. Ďaďo a kol.;Měřící převodníky fyzikálních veličin. Skripta ČVUT Praha. Prchal J.;Signály a soustavy.Skriptum ČVUT Praha 1986. Ďaďo S.;Analogové a číslicové přístroje II-Spektrální analyzátory.Doplňkové skriptum,ČVUT Praha 1988. Moravec M.;Měření a zpracování informací.Skriptum ČVUT Praha 1984. Reisenauer R.;Metody matamatické statistiky.SNTL 1970. Firemní materiály jednotlivých výrobců zařízení a programových produktů. Technické a výzkumné zprávy zpracované na katedře elektroenergetiky. Ďaďo S.: Syntéza měřících přístrojů.Skripta ČVUT Praha 1994. Svoboda a kol.: Základy elektromagnetické kompatibility.Skripta ČVUT Praha 1994 Kocourek P. a kol.: Číslicové měřící systémy. Vydavatelství ČVUT Praha 1994. Normy a předpisy IEC-ČSN.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Možnosti využití počítačů v elektroenergetice. Problematika měření základních elektrických veličin v elektroenergetice-základní orientace. Úprava a přizpůsobení měřených signálů. Převodníky elektrických veličin. Průmyslové standarty. Sběr a přenos dat. Řízení měřicích přístrojů pomocí počítače. Problematika dlouhodobých samočinných měření. Měření základních elektrických veličin včetně signálu HDO v distribučních sítích nn a vn Problematika statických a dynamických odchylek napětí. Výpadky napětí. Přechodové jevy. Programové vybavení pro obsluhu A/D převodníků a monitoru MDS .ADAB (IA), PCL 711, PCL 718 (SPURT, DUCH), PC SCOPE atd. Sběr a zpracování naměřených dat. Zjišťování frekvenčních charakteristik napájecích sítí nn a vn. Zařízení pro monitorování a vyhodnocování odběru elektrické energie ve vztahu k denním odběrovým diagramům. Řízení odběru elektrické energie . Technická a čtvrthodinová maxima. Optimalizace odběru elektrické energie. Problematika elektromagnetické kompatibility v elektroenergetice (vyšší harmonické, flicker, nesymetrie). Dávkové a hromadné zpracování naměřených dat s využitím databázových programů a tabulkových procesorů. Tvorba aplikace pro graficko textové zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Prezentace výsledků. Síťové analyzátory pro komplexní analýzu elektrických charakteristik napájecích sítí. Cvičení: Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení.Bezpečnostní předpisy. Seznámení s vybavením laboratoře. Měření odporu Ohmovou metodou, vyhodnocení napětí a proudu včetně stanovení chyby měření. Při měření použít analogové a digitální přístroje. Měření frekvenční závislosti přístrojů PU 500, PU 510, ITT-MX52, ITT-MX50, Metex. Měření přenosových vlastností MTN. Přednáška Excel. Úloha č.1 - 10 bodů. Vyhodnocení měření z druhého týdne v Excelu. Seriové rozhraní RS-232. Ovládání M1T380 a Metex-u přes seriové rozhraní, import získaných dat do tabulkových kalkulátorů Počítačové měřící karty - popis, parametry, princip A/d převodníků. Seznámení s programem ADAB a jeho ovládáním. Měření napětí a proudu s kartou ADAB. Nakonfigurování měření pro záznam přechodového jevu při zapnutí spotřebiče ( PC, monitor, pájka atd.) Úloha č. 2. - 15 bodů. Zpracování naměřených dat, vyhodnocení efektivních hodnot a vyšších harmonických proudu a vyhodnocení výkonu. Úloha č.3. - 10 bodů. Měření napětí a proudů obdobně jako v ad.7 pomocí analyzátoru BK500. Zpracování dat formátu DBF v Excelu. Úloha č.4. - 10 bodů. Měření s aparaturou PSCOPE. Zpracování naměřených dat v Excelu Měření napěťových špiček v síti nn s použitím měřící karty PCL 818. Měření s využitím programu SPURT se zaměřením na matematické zpracování dat a použití FFT analýzy. Měření s M1T 400 - konfigurace jednoho kanálu, formát uložených dat. Test - 15 bodů. Virtuální programovací prostředky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 32  0
                Písemka Písemka 13  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku