451-0045/02 – Využití počítačů v elektroenergetice (dm-VPEE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Gavlas
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu umí student vysvětlit rozsah aplikačního využití počítačů v elektroenergetice. Umí se orientovat v problematice nasazení výpočetní techniky, zejména v oblasti měření elektrických veličin. Dokáže prokázat jejich význam pro posouzení distribučních soustav z hlediska jejich efektivního provozování. Ve cvičeních prokáže schopnost aplikovat získané poznatky při samostatné práci na vybraných laboratorních úlohách.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Janoušek a kol.;Technická diagnostika.SNTL 1988. Ďaďo S.,Sedláček M.;Měření aktivních elektrických veličin s neharmonickými průběhy.SNTL 1987. Matyáš V.;Automatizace měření.SNTL 1987. Bajcsy J. a kol.;Automatizované systémy merania riadené mikropočítačmi.ALFA 1985. Ďaďo a kol.;Měřící převodníky fyzikálních veličin. Skripta ČVUT Praha. Prchal J.;Signály a soustavy.Skriptum ČVUT Praha 1986. Ďaďo S.;Analogové a číslicové přístroje II-Spektrální analyzátory.Doplňkové skriptum,ČVUT Praha 1988. Moravec M.;Měření a zpracování informací.Skriptum ČVUT Praha 1984. Reisenauer R.;Metody matamatické statistiky.SNTL 1970. Firemní materiály jednotlivých výrobců zařízení a programových produktů. Technické a výzkumné zprávy zpracované na katedře elektroenergetiky. Ďaďo S.: Syntéza měřících přístrojů.Skripta ČVUT Praha 1994. Svoboda a kol.: Základy elektromagnetické kompatibility.Skripta ČVUT Praha 1994 Kocourek P. a kol.: Číslicové měřící systémy. Vydavatelství ČVUT Praha 1994. Normy a předpisy IEC-ČSN.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika (10) Přenos a rozvod elektrické energie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika (20) Elektroenergetika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika (30) Elektroenergetika v dopravě P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika (40) Zařízení elektráren P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku