451-0306/01 – Electroheat Engineering (nm-ETT)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHV030 Ing. Roman Chválek
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
SUM033 Ing. Tomáš Šumbera
ZAC072 Ing. Petr Zach
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After passing the subject the student is able to apply the physical fundaments of heat transfer to different electroheating technological principles. The student is also able to design the way of electric heating and electric warming according to the setting. In the exercise part of the subject the student applies the theoretical findings from the lectures to the calculations of energy transfers in different technological principles. The student demonstrates practical abilities in measuring in labs. The student also demonstrates the ability of designing electroheating equipments in two programs.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

The subject includes theoretical part with applications of physical laws of heat transfer. Next it follows the complex of electric heating. It finally follows the industrial applications of resistance, induction, arc, dielectric, electron and laser principle of use the transformation of electric energy to heat.

Compulsory literature:

A.C. Metaxas: Foundations of Electroheat A Unified Approach. Book published by University of Cambridge UK 1996 . Hradílek, Z.: Modelling of a Free Burning Electric Arc by Control of the Power Programme of the Steelmaking Arc Furnace. Proceedings XII. th. Congress International Union Electroheat 1992 Montred Canada, ISBN 2-89310-121-6 Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. XIII. World Congress BNCO - UIE 1996 Birningham U.K. Proceedings, ISBN 186126007X. Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. Elektrowärme Int. Vulkan Verlag Essen 1997, No 4, B 154-155 BRD, ISBN 0340-3521-IK-5548F. Hradílek, Z.: Teoretical aspects of alternative proposals of electric heating. Sborník vědeckých prací VŠB TUO 1999. Hradílek, Z.: Alternative proposal of electric heating in closed spaces. U.I.E. Congress Lisabon Portugal 2000. Hradílek, Z.: at. all: Cooperation on Engineering Education Computer aided disign and Work simulation of Electric Furnaces and Heaters. International Conference ICEE 1999, Ostrava, Proceedings.

Recommended literature:

.A.C. Metaxas: Foundations of Electroheat A Unified Approach. Book published by University of Cambridge UK 1996 . Hradílek, Z.: Modelling of a Free Burning Electric Arc by Control of the Power Programme of the Steelmaking Arc Furnace. Proceedings XII. th. Congress International Union Electroheat 1992 Montred Canada, ISBN 2-89310-121-6 Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. XIII. World Congress BNCO 8211; UIE 1996 Birningham U.K. Proceedings, ISBN 186126007X. Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. Elektrowärme Int. Vulkan Verlag Essen 1997, No 4, B 154-155 BRD, ISBN 0340-3521-IK-5548F. Hradílek, Z.: Teoretical aspects of alternative proposals of electric heating. Sborník vědeckých prací VŠB TUO 1999. Hradílek, Z.: Alternative proposal of electric heating in closed spaces. U.I.E. Congress Lisabon Portugal 2000. Hradílek, Z.: at. all: Cooperation on Engineering Education Computer aided disign and Work simulation of Electric Furnaces and Heaters. International Conference ICEE 1999, Ostrava, Proceedings.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat451/studium/f_studium.htm Je nutné: Zůčastnit se měření všech laboratorních úloh a odevzdat je v daném termínu, formě a způsobem. Vypracovat zadané programy a opět je v daném termínu, formě a způsobem odevzdat. Absolvovat daný písemný test. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat). Opravný test je možno znovu psát pouze v případě, že výsledek prvního je 0 bodů. Poznámka: Pro opravný test a jeho bodování platí jiné podmínky než pro první.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: The fundaments of heat transfer, conduction, convection and radiation. The analogy between thermal and electric field. Special constructional and material problems, the temperature measuring. The resistance electroheat. Direct and indirect heating. The calculation of heating elements. Electric heating. Infrared radiation. Induction electroheating equipments. The physical principles of heat transfer. Equipments for melting, diathermy and surface heating. Power supplies for induction heating. Dielectric electroheating equipments. Power supplies. Practical use. Microwave heating. Arc furnaces. Physical principles of electric arc. Circle diagram, unbalance of the supply. Electric equipments of industrial arc furnaces. Energy budget of arc furnaces. Welding, power supplies for welding. Plasma electroheating equipments. Examples of practical use. Electron electroheating equipments. Laser electroheating equipments. World research and up-to-date findings in Electroheat. The new results of energy budget research of electric arc at the Department of Electric Power Engineering, VŠB-TUO Exercises: Information about the requirements for passing the exercises. Safety considerations. The organization of the work in the labs. Instructions for elaboration of lab task. The physical fundaments of heat transfer. Quantities, symbols and units. The relations between mechanical and thermal energy. The heating and cooling process. The analogy between thermal and electric field. Heat conduction. The cooling of electric equipments and semiconductors. The convection and radiation. Resistance electroheating equipments. Design of the heating element. Direct and indirect resistance heating. Resistance furnaces. Calculation of the heating period. Induction electroheating equipments. Arc electroheating equipments. The circle diagram of arc furnace. Control of furnace transformer. Reactor. The short circuit of arc furnace. The design of induction furnace. Dielectric heating. Laboratories: Lab 1: Direct resistance furnace. Lab 2: Symmetrization of one-phase load Lab 3: Measure on induction furnace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner