451-0311/02 – Protections and Automatics in Electric Power Distribution (nm-OAR)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Explaining basic terms, principles and functions of electromechanical, transistor and digital protections. After passing the subject the student is able to apply the theory of protections and automatics in electric power distribution into the design of protection systems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

The subject includes theoretical part of protections and automatics in electric power distribution. It follows line protections, transformer protections and anti-breakdown automatics. The subject explains basic terms, principles and functions of electromechanical, transistor and digital protections.

Compulsory literature:

1. Blackburn, J. Lewis: Protective relaying-principles and applications. Marcel Dekker, Inc., New York, 1998.

Recommended literature:

1. Horowitz, S. H., Phaddke, A. G.:Power system relaying. RSP Press Ltd. Tauton, 1992.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Výpočet zkratových poměrů na vstupu ochran 2. Základní pojmy z oboru ochran - definice ochran - rozdělení ochran - požadavek na ochrany - schématické značky ochran 3. Základní členy ochran - členy ochran - filtry souměrných složek 4. Provoz ochran - rušivé vlivy, zkoušení ochran - připojení ochran do elektrizační soustavy 5. Elektromechanická a statická relé - relé elektromagnetická, stejnosměrná, elektrodynamická, indukční - závislá relé - polarizovaná relé - základní principy statických relé 6. Ochrany vedení - ochrany nadproudové 7. Ochrany vedení - měřící členy distančních ochran, nastavování DO 8. Ochrany vedení - uspořádání distančních ochran, příčiny nesprávného měření DO 9. Ochrany vedení - ochrany srovnávací - ochrany přípojnic - automatiky OZ - ochrany při zemním spojení 10. Ochrany transformátorů - rozdílová ochrana - plynové relé - nádobová ochrana - záložní ochrany 11. Přístrojové transformátory - přístrojové transformátory proudu - přístrojové transformátory napětí 12. Přístrojové transformátory proudu - chyba PTP v ustáleném stavu - chyba PTP při přechodných dějích - dimenzování PTP pro ochrany rozdílové, rychlé distanční ochrany a pomalé ochrany - zapojení PTP 13. Základní algoritmy chránění digitálních distančních ochran - diferenční distanční ochrana - distanční ochrana se vzorkováním - distanční ochrana s filtrací - distanční ochrana na principu dynamického popisu 14. Protihavarijní automatiky - odlehčovací automatiky - automatiky pro udržení stability - automatika frekvenčního odlehčování - automatika přerušení asynchronního chodu Cvičení: 1. Úvod do problematiky nastavování ochran 2. Elektrické výpočty nutné pro nastavování ochran 3. Řešení nastavování nadproudových ochran vedení 4. Řešení nastavování ochran transformátorů 5. Řešení nastavování distančních ochran 6. Kontrola správného dimenzování JTP pro ochrany 7. Monitorovací systém SMS pro mikroprocesorové ochrany ABB 8. Měření na nadproudové ochraně AT31X1 9. Měření na tranzistorové ochraně ALOX A 100 10. Měření na distanční ochraně D114 11. Měření na mikroprocesorové ochraně SPAU 330 C5 12. Měření na mikroprocesorové ochraně SPAA 341 C2 13. Měření na mikroprocesorové ochraně SPAD 346 C 14. Zápočtové cvičení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner