451-0313/02 – Energetické problémy elektrotepelných zařízení (nm-EPEZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
LIN045 Ing. Jan Lindovský, Ph.D.
SEB086 Ing. Robert Šebesta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii z Elektrotepelné techniky do návrhů způsobu elekrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí Elektrické sítě a navrhnout možnosti jejich omezení. Ve cvičení a laboratořích prokáže schopnost vypočítat a navrhnout elektrotepelná zařízení s počítačovou podporou při aplikaci variantního řešení

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět zahrnuje energetickou problematiku při všech způsobech elektrického vytápění. Dále pak probírá rušivé vlivy obloukových pecí na napájecí sítě a možnosti jejich eliminace. Uvažuje se s energetickou náročností a optimalizací provozu průmyslových elektrotepelných zařízení. Studentům se zadávají konkrétní programy z výzkumné spolupráce s polským společným pracovním teamem v rámci mezinárodního programu Kontakt.

Povinná literatura:

Rada, I. a kol.: Elektrotepelná technika, SNTL Praha 1985 Hradílek, Z.: Elektrické teplo . Skripta VŠB TU Ostrava, 1989 Sajdak, Cz.: Nagrzewanie indukcyjne, Katowice, 1985 Hradílek, Z.: Experimental modelling of the electric arc for control of steelmaking in the electric arc furnace. Elektrowarme in. 1993 Kurbiel,A.: Nagrewanie urzadzeniani elektronicznymi, AGH, Krakow, 1996 Hradílek, Z.,a kol.: Elektrotepelná zařízení, Kniha 1987 Hradílek, Z.,a kol.: Elektrotepelná zařízení, Kniha 1987

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat451/studium/f_studium.htm Je nutné: Vypracovat zadané program a v daném termínu, formě a je způsobem odevzdat. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat).

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Elektrické teplo odporové. Alternativní zdroje pro elektrické vytápění. Automatická regulace vytápění. Určení příkonu distribučních transformátorů zásobujících elektrické vytápění. Závislost na venkovní teplotě. Jištění a zapojení elektrotepelných spotřebičů. Odlehčovače zátěže. Energetika podlahového vytápění. Rušivé vlivy EOP v napájecích sítích. Příčiny vzniku kolísání proudu u EOP. Kategorie kolísání napětí. Možnosti snížení rušivých vlivů EOP. Kompenzační zařízení u EOP. Řízení energetického režimu EOP, řízení počítačem podle BBC. Snížení energetické náročnosti. Diagnostika počítačem sloupcové diagramy. Optimalizace energetického režimu EOP využíváním reaktoru. Problémy nesymetrie zatížení u indukčních zařízení. Energetické zdroje pro vysokofrekvenční povrchový ohřev. Cvičení: Zdroje pro zařízení s přímým a nepřímým odporovým ohřevem a jejich návrh. Ohřev pomocí topných řetězů, pásů a kabelů. Průmyslové aplikace. Napájecí zdroje pro ohřev s topnými řetězy a pásy. Systémy regulace. Bezpečnost provozu. Způsoby elektrického vytápění, návrh a použití. Regulace elektrického vytápění a ekonomika provozu. Energetické režimy obloukových pecí, jednotlivé etapy tavby a jejich energetická náročnost. Metody řízení energetického režimu EOP a prostředky pro jeho zajištění. Základní parametry elek. oblouku, prostředky ovlivňující přenos energie. Zpětné vlivy elektrického oblouku na napájecí soustavu, jejich omezení, kompenzace napětí a účiníku. Ekonomické hodnocení provozu EOP, optimalizace energetického režimu. Indukční zařízení, způsoby použití, napájecí zdroje. Problematika nesymetrického zatížení. Návrh indukčních zařízení s počítačovou podporou. Vysokofrekvenční povrchový ohřev, použití,napájecí zdroje. Obecná problematika návrhu a použití elektrotepelných zařízení, aplikace a variantní řešení. Projekty: Výpočet tepelných ztrát rozvaděče Tvorba kruhového diagramu EOP - počítačový program Kruh-Diag

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  0 3
        Zápočet Zápočet 45  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní