451-0316/01 – Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí (nm-EEDPS)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
PRO11 doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student prokáže využití teoretických znalostí v závěru studia k aplikacím do problematiky elektrických sítí vysokého a nízkého napětí ve městech, regionech a průmyslových závodech. Ve cvičeních a laboratořích prokáže schopnosti samostatné práce při výpočtech a měření a dokáže zpracovat zadaný ročníkový projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět zahrnuje především aplikace schemat elektrických stanic, proximitu transformátorů ve městech a regionech, konfigurace elektrických sítí a systémové řešení elektrických ochran a jištění elektrických spotřebičů. Druhá část předmětu zahrnuje průmyslový rozvod elektrické energie, zásady projektování energetických systémů s metodami rozhodovací analýzy. Student je průběžně seznamován s nejnovějšími poznatky výzkumu v oboru elektroenergetiky včetně přednášek odborníků z praxe.

Povinná literatura:

Hradílek, Z.: Elektroenergetika .Skripta VŠB Pauza, J.: Silnoproudá rozvodná zařízení v průmyslu. SNTL 1974 Novotný V., Vávra Z.: Spínací přístroje a rozváděče na vn. SNTL 1986 Krychtálek Z., Pauza J.: Elektrické stanice SNTL 1989 Santarius P.: Elektrické stanice .Skripta VŠB 1991 Hradílek, Z.: Elektroenergetika II. Skripta VŠB 1993 Dohnálek, P.: Ochrany pro průmysl a energetiku, SNTL-Alfa 1978 Rusek, S.:Spolehlivost elektrických sítí, VŠB TU Ostrava -Monografie 2001 Holoubek, J., Korenc, V.: Kompenzace jalového výkonu, Kniha IN-EL Praha, 2000

Doporučená literatura:

Hradílek, Z.: Elektroenergetika. Skripta VŠB TUO 1992, ISBN 80-7078-132-7. Elektronická forma CD ROM. Hradílek, Z.: Elektroenergetika II. Skripta VŠB TUO 1993, ISBN 80-7078-195-5. Elektronická forma CD ROM. Štroblová, M., Hejtmánková ,P.: Elektrické sítě městské a průmyslové. Skripta ZČU Plzeň 1994, ISBN 80-7082-154. Krychtálek, Z., Pauza,J.: Elektrické stanice, SNTL 1989, ISBN 80-03-00075-0. Rusek, S.: Spolehlivost elektrických sítí. Monografie . Holoubek, J., Korenc, V.: Kompenzace jakového výkonu. Kniha IN - EL Praha 2000. ISBN 80-86230-07-4. Kříž, M.: Demenzování a jištění elektrických zařízení v praxi. Kniha INEL Praha 1997, ISBN 80-902333-6-8. Studijní pomůcky, sylaby Hradílek, Z.: Kompenzace zemních proudů tlumivkou a činným odporem. Gurecký ,J.: Projektování elektrických distribučních sítí. Elektronická forma podpory CD Rom.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 25 bodů, vypracování a odevzdání protokolů a závěrečného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Schemata elektrických stanic. Blokové a síťové transformátory v elektrizační soustavě. Proximita distribučních trafostanic v soustředěném odběru a rozptýleném venkovském odběru. Distribuční rozvodné soustavy. Schemata radiální, okružní a zjednodušené mřížové sítě. Klasická mřížová síť. Předpoklady pro návrh i schema. Systémové řešení elektrických ochran, poruchy. Druhy jistících přístrojů. Jištění elektrických vedení, jištění elektromotorů nn, vn a ostatních spotřebičů. Průmyslový rozvod elektrické energie. Základní koncepce uspořádání rozvodu, hlavní rozvodna, zvláštnosti rozvodu vhutích a dolech. Transformátory, rozváděče a vedení v průmyslovém rozvodu. Z apouzdřené rozvodny. Modernizace průmyslového rozvodu. Kompenzace jalového výkonu, kompenzační zařízení. Zásady projektování energetických systémů, funkční sestavy, technologické sestavy. Alternativy projekčního řešení, metody rozhodovací analýzy při řešení alternativ. Kvalita elektrické energie. Vyšší harmonické, kolísání napětí. Spolehlivost a ocenění nedodané elektrické energie. Cvičení: Zásady dimenzování rozvodných zařízení v průmyslu. Dimenzování vodičů. Výpočty spolehlivosti rozvodných zařízení Exkurze do průmyslové rozvodny Kompenzace účiníku. Zadání závěrečného projektu Vypracování ZP Vypracování ZP Vypracování ZP Zápočet Laboratoře: Měření: ochrany AT 3l, VT l2 Měření: ochrany ALOX A 100 Měření: kompenzace účiníku Měření: ochrana SPAU Projekty: Samostatný projekt - kabelový rozvod v průmyslové provozovně Vypracování protokolu laboratorního meření

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25
                Ochrana AT 31 Laboratorní práce 5  0
                Ochrana VT 12 Laboratorní práce 5  0
                Ochrana SPAA 341 Laboratorní práce 5  0
                Kompenzace účiníku Laboratorní práce 5  0
                Test Písemka 15  0
                Projekt Projekt 10  0
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní