451-0319/01 – Electric Power Systems II (nm-EE II)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Jiří GureckýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHV030 Ing. Roman Chválek
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To define basic electrical power terms. To relate produce of electrical power in diferent types of power plants. To describe basic electrical parameters of lines. To list failure states in electrical networks. To explain basic principles of power factor correction. To discriminate loses in electrical distribution. To outline Terms Power Quality.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

The subject deals with design of power engineering systems, electrical networks in constant load and transients. The subject also includes above all applications of schemes of electrical stations, configuration of electrical networks and system solution of electrical protections and protection of electrical appliances.

Compulsory literature:

Blackburn, J.L.: Applied Protective Relaying, Newark, Westinghouse Electric Corporation, 1976 Warrington, A.R. van C.: Protective Relays : Their Theory and Practice, London, 1971 Whitaker, J. C.: AC Power Systems, CRC Press 1991 Burke J. J.: Power Distribution Engineering: Fundamentals and Applications, New York, 1994 Machowski, J., Bialek, J., Bumby, J.: Power System Dynamics and Stability, Chichester, 1997 Horowitz, S., Phadke, A.: Power System Relaying, Tanton, 1995

Recommended literature:

Sylaby pro distanční část kombinovaného studia

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Processing of reports from laboratory works, design of individual projects, test. Credit conditions: Profit minimum 20 points, attendance at laboratory work.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Stabilita chodu elektroenergetické soustavy. - Základní pojmy. - Výpočet napětí, výkonu a zátěžného úhlu soustavy - Vliv ohmického odporu na zátěžný úhel soustavy Statická stabilita soustavy. - Metoda dvou strrojů při řešení složité soustavy - Konstantní svorkové napětí generátorů - Vliv spotřebičů na statickou stabilitu Dynamická stabilita. - Použití pravidla ploch při různých poruchových stavech - Výpočet stability pomocí počítače - Zajištění stability elektroenergetické soustavy Provoz elektrizačních soustav. - Struktura elektrizační soustavy - Základní schémata elektrických stanic a rozvoden Transformátory blokové, síťové. - Proximita transformačních stanic v soustředěném a rozptýleném odběru Distribuční rozvodné soustavy. Elektrické ochrany. Koncepce a modernizace napájení průmyslových závodů. Rušivé vlivy kolísání napětí a vyšších harmonických v průmyslovém rozvodu. Kompenzace jalového výkonu a napětí. Rozvodná zařízení v průmyslu a jejich spolehlivost. Zásady projektování energetických systémů. Zvláštnosti rozvodu elektrické energie v dolech a hutích. Exkurze do průmyslové rozvodny. Cvičení: l. Statická stabilita soustav. 2. Dynamická stabilita soustavy. 3. Zásady dimenzování rozvodných zařízení. 4. Kompenzace účiníku. 9. Zásady projektování energetických systémů. 10. Exkurze do průmyslové rozvodny. 11. Závěrečný program - zadání 12. Závěrečný program - vypracování 13. Závěrečný program - vypracování 14. Závěrečný program - vypracování Laboratoře: 5. Měření (labor. úlohy): - ochrany AT 31, VT 12 6. Měření (labor. úlohy): - ochr. ALOX A 100 7. Měření (labor. úlohy): - Ochrany SPAU 8. Měření (labor. úlohy): - Měření el. energie Projekty: Závěrečný program - Kabelový rozvod v průmyslové provozovně

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 12  0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 13  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2612T015) Electronics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner