451-0320/01 – Vybrané principy elektroenergetiky (nm-VPE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Veleslav MachGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
MAH30 doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objasnit základní principy fyziky pro elektroenergetiku. Prokázat aplikace principů na projektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Úkolem předmětu je prohloubit fyzikální pohled na podstatu jevů uplatňovaných v praxi elektroenergetiky. Na dosud studované problematice bude ukázána fyzikální podstata a vzájemné souvislosti. Cílem předmětu je využít pro další studium hlubšího pochopení probíraných zákonitostí.

Povinná literatura:

Székely, Juraj: Teoretická elektrotechnika. Bratislava : ALFA, 1972 Mach, Veleslav: Sylabus VPE

Doporučená literatura:

http://www.physicsclassroom.com/ http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/Spectrum/s.htm http://www.natsim.net/ W. Edward Gettys, Frederick J. Keller, Malcolm J. Skove: Physics, classical and modern. New York : McGraw-Hill, c1989 - xx, 1093 s. ISBN 0-07-033523-0 Paul A. Tipler, Gene Mosca: Physics for scientists and engineers. 5th ed., extended. New York : W.H. Freeman, c2004 - xxx, 1356, [107] s. : ISBN 0-7167-4389-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: projekt 20 bodů, test 25 bodů, minimálně 25 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Výklad, problém, Maxwellovy rovnice, integrální a diferenciální veličiny, jednotky, vlastnost prostředí. 2. Řešení pole (výpočet; měření - chyby, nejistoty; model), základní druhy polí - obvody, dualita. 3. Elektrostatické pole: Pole svazkového vodiče, Okrajový jev. 4. Elektrostatické pole: Pole kulového jiskřiště, Kulička v homogenním poli. 5. Stacionární proudové pole: krokové napětí, Deflektor koncovky. 6. Stacionární magnetické pole: Kapacita vzdušného vedení a kabelu. 7. Kvazistacionární pole: Indukčnost vzdušného vedení. 8. REM, Poyntingův vektor, ztráty při přenosu energie. 9. Sdílení tepla, Tepelný průraz. 10. Mechanika, Hookův zákon, vedení - Rovnice řetězovky, účinky zkratu - Nosník na podporách. 11. Mechanika - dynamika: Srážky částic, Rozběh elektrického pohonu. 12. Indukční ohřev. 13. Dielektrický ohřev. Cvičení: Podmínky zápočtu, cíle předmětu, základní pojmy. Zadání individuálního projektu. Elektrické obvody. Elektromagnetické pole. Závěrečný test. Odevzdání projektu a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 25  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní