451-0500/01 – Technika vysokého napětí (db-TVN)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Veleslav MachGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalost základních pojmů z techniky vysokého napětí a porozumí jevům a souvislostem předmětu. Studenti budou schopni využít poznatků při dimenzování zařízení pro vysoké napětí.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje teoretické základy elektrické pevnosti, ukazuje jejich aplikaci na dimenzování izolace elektrických zařízení s ohledem na přepěťové jevy v provozu. Popisuje zařízení zkušebních laboratoří včetně problematiky měření na vysokém napětí. Základní poznatky jsou doplněny o EMC a technickou diagnostiku, elektrostatiku a využití výbojů.

Povinná literatura:

Mach, V.: Technika vysokého napětí. Ostrava, VŠB-TUO 2001 Veverka, A: Technika vysokých napětí. Praha, SNTL Mach, V.: Cvičení z TVN. Ostrava, ES VŠB 1991 Staněk, F.: Sbírka řešených příkladů a otázek z techniky vysokého napětí. Brno, SNTL 197l

Doporučená literatura:

Sylaby a programy pro výuku

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Během semestru lze získat až 65 bodů ve třech aktivitách: - první správné vyřešení příkladu 12 bodů - protokol měření (3 body za připravenost, správnost a úplnost)36 bodů - individuální program (4 programy po 4bodech za správnost a úplnost) 16 bodů - účast na ukázce výbojů 1 bod

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: atmosférická a spínací přepětí zdroje a měření v TVN průraz kapalných a pevných látek výboje v plynech koróna, částečné a klouzavé výboje vedení s rozprostřenými parametry statistika, koordinace izolace, bleskojistky rázové jevy ve vinutí izolátory a průchodky kabely, spojky a koncovky diagnostika a elektromagnetická kompatibilita bezpečnost práce, užití výbojů, elektrostatika metody vyšetřování polí vlastnosti materiálů v TVN Laboratoře: Podmínky absolvování předmětu Teslův transformátor Měření střídavého vysokého napětí Absolutní metody měření napětí Spínací impulz napětí Zkoušky impulzním proudem Průrazné napětí vzduchu Koróna na vodiči Vlny na vedení Měření na bleskojistce Napětí řetězce izolátorů Diagnostická měření Statická elektřina Ukázka výbojů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku