451-0503/01 – Electric light (db-ELSV)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Fyzikální podstata světla, vznik světla Zrak a vidění Základní světelné veličiny a pojmy, svět. tech. Nauka o barvě Měření světla Světelné zdroje Svítidla, výpočtové metody, toková metoda Výpočtové metody, bodové metody Osvětlování vnitřních prostorů, kategorie prostorů, hyg. měření, osvětlovací soustavy Osvětlování vnitřních prostorů, kvalitativní požadavky Osvětlování venkovních prostorů Osvětlování komunikací enní a sdružené osvětlení Výpočetní technika v osvětlování Cvičení: Základní pojmy a světelně technické veličiny Výpočet světelného toku rotačně symetrických difúzních ploch Základní veličiny záření Test Vnitřní prostory - toková metoda Vnitřní prostory - bodové metody Vnější prostory. Měření na fotometrické lavici Měření jasových poměrů, hodnocení oslnění Měření a výpočet integrálních charakteristik světelného pole Měření na spektrometru Spekol Měření a vyhodnocování trichromatických souřadnic Hodnocení měření

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 20  0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.