451-0504/01 – Current transfer and power distribution (db-PREE)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Jiří GureckýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To describe basic electrical parameters of lines. To list failure states in electrical networks. To explain basic principles of power factor correction. To discriminate loses in electrical distribution. To outline Terms Power Quality.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Santarius P.: Elektroenergetika I, Skripta VŠB,Ostrava 1984 Hradílek Z.: Elektroenergetika, Skripta VŠB, Ostrava 1992 Rusek S.: Elektroenergetika - Návody do cvičení, Skripta VŠB, Ostrava 1991 Fejt Z., Čermák J. : Elektroenergetika, Skripta ČVUT, Praha 1981

Recommended literature:

Rusek S., Gurecký J.: Přenos a rozvod elektrické energie, učební texty pro Bc. VŠB-TUO

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Výpočty ST sítí na počítači Iterační metody výpočtu střídavých vedení Přenos el. energie SS proudem Dimenzování rozvodných zařízení Jištění el. zařízení Ztráty v rozvodu el. energie Technické a netechnické ztráty Kompenzace účiníku Technické prostředky kompenzace účiníku Bezpečnost v EN Laboratorní měření Laboratorní měření Spolehlivost v EN Základní spolehlivostní výpočty Závěrečný projekt Závěrečný projekt

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.