451-0506/01 – Electro-heat technology (db-ETT)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Josef GavlasSubject version guarantorIng. Josef Gavlas
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Hospodářský význam elektrotepelných zařízení. Vlastnosti elektrotepelných zařízení, výhody - nevýhody. Volba druhu elektrotepelných zařízení . Ekonomická porovnání a hlediska. Teoretické základy šíření tepla, kondukce, konvekce Teoretické základy šíření tepla, radiace. Analogie mezi polem teplotním a elektrickým Materiály pro elektrotepelnou techniku. Speciální konstrukční a materiálová problematika. Měření teplot, prostředky pro měření a jejich použití Elektrické teplo odporové. Přímý a nepřímý ohřev.Výpočty topných elementů. Elektrické vytápění. Základy elektrického vytápění místností. Způsoby elektrického vytápění, návrh a použití alternativních zdrojů tepla. Indukční elektrotepelná zařízení. Fyzikální princip přenosu tepla, zařízení na tavení, prohřívání a povrchový ohřev. Elektrické zdroje indukčního tepla. Dielektrická elektrotepelná zařízení. Elektrické zdroje. Mikrovlnný ohřev. Praktické využití. Oblouková elektrotepelná zařízení. Fyzikální princip vzniku oblouku. Kruhový diagram a energetická bilance elektrické obloukové pece -EOP )Průmyslová oblouková elektrotepelná zařízení. EOP, svařování, svařovací zdroje. )Plazmová elektrotepelná zařízení. Elektronová elektrotepelná zařízení. Laserová elektrotepelná zařízení. Příklady praktického využití. Laboratoře: Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení. Bezpečnostní předpisy. Organizace práce v laboratoři. Pokyny pro zpracování laboratorních úloh. . Přehled zařízení využívaných v elektrotepelné technice. Fyzikální základy šíření tepla. Veličiny, symboly, jednotky. Vztahy mezi tepelnou a mechanickou energií. Oteplovací a ochlazovací děj. Analogie mezi elektrickým a tepelným polem. Vedení tepla. Chlazení elektrických zařízení a polovodičových prvků. Přenos tepla prouděním a sáláním. Odporová elektrotepelná zařízení. Návrh topného elementu. Přímý a nepřímý odporový ohřev. Odporové pece. Výpočet doby ohřevu. Program č.1 - Návrh elektrické odporové pece. Lab.cvič. č.1 - Přímý odporový ohřev. Lab.cvič. č.2 - Bezkontaktní měření teplot. 10. Lab.cvič. č.3 - Měření na odporové peci. Lab.cvič. č.4 - Symetrizace jednofázové zátěže. Oblouková elektrotepelná zařízení. Kružnicový diagram EOP. Regulace pecního trafa. Tlumivka. Krátká cesta elektrické obloukové pece. Indukční elektrotepelná zařízení. Dielektrický ohřev. Program č. 2- Návrh indukční pece.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.