451-0507/01 – Power stations (db-EL)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Tepelné elektrárny- T - s , i - s diagram, tepelná schémata, zařízení tepelných elektráren Vodní elektrárny - akumulační, průtočné, přečerpávací Jaderné elektrárny - základy, řízená reakce, zařízení jaderných elektráren, radioaktivita Elektrárny na větrnou energii, malé vodní elektrárny, netradiční zdroje, ekologie výroby elektrické energie /paroplynový cyklus/ Hlavní schéma, schéma vlastní spotřeby Alternátory, vektorový diagram, popis,parametry, provozní ) charakteristiky. Budicí systémy, regulace napětí, odbuzovače, transformátory a elektromotory ve vlastní spotřebě Ochrany alternátorů - popis základních ochran. Cvičení: Veličiny a vztahy z termodynamiky. Exkurze Teplárna Třebovice Výpočet parametrů elektráren, referát Výpočet parametrů elektráren, referát Výpočet parametrů elektráren, referát Výpočet parametrů elektráren, referát Test (tepelné a vodní elektrárny) Měření radioaktivity. Mereni na vetrne elektrarne Výpočet parametrů elektráren, referát

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 25  0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 25  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner