451-0508/01 – Přechodné jevy v elektrizačních soustavách (db-PJES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat a vysvětlit mimořádné stavy v elektrických sítích a umí vypočítat potřebné údaje pro návrh el. zařízení z hlediska mimořádných stavů, zejména zkratů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět podává ucelený pohled na mimořádné stavy v elektrizačních soustavách, zejména poskytuje ucelené informace o řešení zkratů a stability elektrizačních soustav.

Povinná literatura:

Trojánek Z., Hájek J., Kvasnica P.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách, SNTL/ALFA 1987 Medvec Z.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách. Návody do cvičení. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2001.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice a rozdělení přechodných jevů. Elektromagnetické přechodné jevy v elektrizačních soustavách Trojfázový zkrat napájený ideálním zdrojem Trojfázový zkrat synchronního stroje. Trojfázový zkrat na svorkách (v blízkosti) asynchronního motoru Charakteristické hodnoty zkratového proudu v obecné síti Parametry článků elektrizační soustavy v souměrných složkových soustavách Poznámky k praktickému výpočtu zkratových proudů Výpočet zkratových proudů ve složitých elektrizačních soustavách Dimenzování elektrických zařízení dle účinků zkratových proudů Zemní spojení v elektrizační soustavě Elektromechanické přechodné jevy v elektrizační soustavě. Podstata elektromechanických přechodných jevů. Stabilita jednoduché soustavy alternátor - tvrdá síť Statická stabilita jednoduché soustavy Dynamická stabilita jednoduché soustavy - pravidlo ploch, křivka kyvu Stabilita složité elektrizační soustavy. Nesynchronní chod elektrizační soustavy. Prostředky ke zlepšení stability elektrizační soustavy. Cvičení: Definice a rozdělení přechodných jevů. Elektromagnetické přechodné jevy v elektrizačních soustavách Trojfázový zkrat napájený ideálním zdrojem Trojfázový zkrat synchronního stroje. Trojfázový zkrat na svorkách v blízkosti) asynchronního motoru Charakteristické hodnoty zkratového proudu v obecné síti Parametry článků elektrizační soustavy v souměrných složkových soustavách Nesymetrické provozní stavy elektrizační soustavy. Poznámky k praktickému výpočtu zkratových proudů Výpočet zkratových proudů ve složitých elektrizačních soustavách Dimenzování elektrických zařízení dle účinků zkratových proudů Zemní spojení v elektrizační soustavě Elektromechanické přechodné jevy v elektrizační soustavě. Podstata elektromechanických přechodných jevů. Stabilita jednoduché tvrdá síť Statická stabilita jednoduché soustavy Dynamická stabilita jednoduché soustavy - pravidlo ploch, křivka kyvu Stabilita složité elektrizační soustavy. Nesynchronní chod elektrizační soustavy. Prostředky ke zlepšení stability elektrizační soustavy. Projekty: Výpočet souměrných zkratových proudů Výpočet nesouměrných zkratových proudů Výpočet statické stability Výpočet dynamické stability

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 10  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku