451-0509/01 – Ekonomika a management v elektroenergetice (db-EME)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit a objasnit studentům zásady platné při posuzování technického díla v elektroenergetice. Po absolvování předmětu studenti umí definovat a objasnit základní kritéria používaná v současné době v tržních ekonomikách k hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Tyto kritéria dokáží interpretovat, analyzovat a aplikovat při ekonomickém hodnocení efektivnosti investic v elektroenergetice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá ekonomickými aspekty souvisejícími s výstavbou, údržbou a provozem elektroenergetické soustavy. Podstatná část je věnována rozboru základních kritérií používaných v tržních ekonomikách k hodnocení ekonomické efektivnosti investic.

Povinná literatura:

Vlach, O.: Základy ekonomiky. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1998. Novák, J.: Ekonomika a management. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1995. Klainová, N.: Nový cash-flow. Twin, Olomouc 1996. Marsch, W.D.: Economics of Electric Utility Power Generation. Clarendon press, New York 1980.

Doporučená literatura:

Sůva, Tomek: Podnikatelský management. ČEZ Praha, 1992. Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Nakladatelství GRADA, 1995. Samuelson, P. A.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda, 1991. Výkladový slovník tržní ekonomiky. CONSUS Praha, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Složené úrokování - koeficienty a veličiny, charakteristika nákladů na výrobu a dopravu energie, aktualizované náklady Měrné náklady na ztráty výkonu a energie, oceňování ztrát Hospodárné zatěžování vodičů, hospodárné zatěžování transformátorů Ztráty a jejich vliv na hospodárnost přenosu Technicko-ekonomické posuzování sítí, rozvoj zatížení v sítích Kvalita elektrické energie s ohledem na hospodárnost přenosu Hospodárný počet stupňů napětí, hospodárnost postupné výstavby sítí Kritéria ekonomické efektivnosti investic v tržních ekonomikách Hodnocení efektivnosti investic v energetice Hodnocení efektivnosti investic podle kritéria NPV Energetická politika ČR, organizační uspořádání energetiky Legislativa v energetice Trh s energií a přirozený monopol v energetice, liberalizace trhu Regulace chování energetických podniků a cen energie Cvičení: Složené úrokování - koeficienty a veličiny Efektivnost investic, aktualizované náklady Měrné náklady na ztráty výkonu a energie, oceňování ztrát Hospodárné zatěžování vodičů Posouzení vhodnosti stavby dalšího vedení Hospodárné zatěžování transformátorů , hospodárné zatěžování sítí Kvalita a spolehlivost dodávky elektrické energie - ekonomické souvislosti Zadání programu - hodnocení efektivnosti investic v energetice Řešení programu - návrh jednotlivých variant řešení Řešení programu - příprava vstupních dat Řešení programu na PC Hospodárný počet stupňů napětí, rozvoj zatížení v sítích Hospodárnost postupné výstavby sítí, test Zápočtové cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Písemka Písemka 15  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku