451-0509/01 – Economics and Management in Electrical Power Engineering (db-EME)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Vysvětlit a objasnit studentům zásady platné při posuzování technického díla v elektroenergetice. Po absolvování předmětu studenti umí definovat a objasnit základní kritéria používaná v současné době v tržních ekonomikách k hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Tyto kritéria dokáží interpretovat, analyzovat a aplikovat při ekonomickém hodnocení efektivnosti investic v elektroenergetice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject deals with economic aspects of construction, maintenance and working in electric systems. It includes evaluation of economical effectiveness of investments in electrical power engineering.

Compulsory literature:

Vlach, O.: Základy ekonomiky. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1998. Novák, J.: Ekonomika a management. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1995. Klainová, N.: Nový cash-flow. Twin, Olomouc 1996. Marsch, W.D.: Economics of Electric Utility Power Generation. Clarendon press, New York 1980.

Recommended literature:

Sůva, Tomek: Podnikatelský management. ČEZ Praha, 1992. Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Nakladatelství GRADA, 1995. Samuelson, P. A.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda, 1991. Výkladový slovník tržní ekonomiky. CONSUS Praha, 1991.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Složené úrokování - koeficienty a veličiny, charakteristika nákladů na výrobu a dopravu energie, aktualizované náklady Měrné náklady na ztráty výkonu a energie, oceňování ztrát Hospodárné zatěžování vodičů, hospodárné zatěžování transformátorů Ztráty a jejich vliv na hospodárnost přenosu Technicko-ekonomické posuzování sítí, rozvoj zatížení v sítích Kvalita elektrické energie s ohledem na hospodárnost přenosu Hospodárný počet stupňů napětí, hospodárnost postupné výstavby sítí Kritéria ekonomické efektivnosti investic v tržních ekonomikách Hodnocení efektivnosti investic v energetice Hodnocení efektivnosti investic podle kritéria NPV Energetická politika ČR, organizační uspořádání energetiky Legislativa v energetice Trh s energií a přirozený monopol v energetice, liberalizace trhu Regulace chování energetických podniků a cen energie Cvičení: Složené úrokování - koeficienty a veličiny Efektivnost investic, aktualizované náklady Měrné náklady na ztráty výkonu a energie, oceňování ztrát Hospodárné zatěžování vodičů Posouzení vhodnosti stavby dalšího vedení Hospodárné zatěžování transformátorů , hospodárné zatěžování sítí Kvalita a spolehlivost dodávky elektrické energie - ekonomické souvislosti Zadání programu - hodnocení efektivnosti investic v energetice Řešení programu - návrh jednotlivých variant řešení Řešení programu - příprava vstupních dat Řešení programu na PC Hospodárný počet stupňů napětí, rozvoj zatížení v sítích Hospodárnost postupné výstavby sítí, test Zápočtové cvičení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.