451-0510/01 – Řízení elektrizačních soustav (db-ŘES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umět reprodukovat a aplikovat základní teorii řízení frekvence v nadřazené soustavě. Umět reprodukovat a aplikovat teorii řízení napětí v hladinách ZVN, VVN a VN. Seznámit se se základy regulace odběru (odběrové diagramy, HDO) Umět použít základní spolehlivostní výpočty v oblasti řízení elektrizační soustavy.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Svoboda J.:Hromadné dálkové ovládání, skripta ČVUT, Praha 1976 Havlíček K.:Řízení, regulace a měření elektrizačních soustav, skripta VŠSE, Plzeň 1985 Kolcun M. : Riedenie elektrizačných sústav, skripta VŠT Košice Rusek S : Řízení elektrizačních soustav, učební texty VŠB-TU Ostrava Rusek S. Spolehlivost v elektroenergetice, učební texty VŠB-TU Ostrava

Doporučená literatura:

Rusek S. : Řízení elektrizačních soustav, Učební texty pro Bc. VŠB-TUO

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod Elektroenergetická soustava ČR, napěťové hladiny, propojení soustav, provoz propojené a izolované elektroenergetické soustavy, univerzální charakteristiky sítě Řízení a regulace kmitočtu a činného výkonu - regulace kmitočtu v izolovaných soustavách - regulace kmitočtu v propojených soustavách - základní rozdělení regulace (primární, sekundární, terciální) - požadavky na regulaci kmitočtu a předávaných výkonů Frekvenční statické charakteristiky - frekvenční statické charakteristiky zdrojů - frekvenční statické charakteristiky zátěže - způsoby automatické regulace kmitočtu a činného výkonu Podíl vodních elektráren na řízení soustavy, hospodárné řízení tepelných a jaderných elektráren, spolupráce přečerpávacích elektráren. - vliv řízení zdrojů na ztráty elektrické energie Řízení a regulace napětí a jalových výkonů - rozdělení regulace napětí - napěťové statické charakteristiky, způsoby jejich měření - prostředky pro řízení napětí a jalových výkonů Způsoby řízení napětí podle použitých prostředků - transformátor (model transformátoru) - kompenzátor - alternátor Metody automatické regulace napětí - operativní řízení napětí na jednotlivých napěťových úrovních Řízení odběru elektrické energie - odběrové sazby - maxima odběru - technické prostředky řízení odběru Hromadné dálkové ovládání - zásady provozu, ovládací kmitočty - vysílače HDO - přenosová cesta signálu HDO Vliv HDO na odběrový diagram, - přijímače HDO - možnosti rozvoje systému HDO. Spolehlivost systému HDO. - spolehlivostní schéma jednotlivých části systému HDO - model řešení spolehlivosti HDO jako systému Spolehlivost elektroenergetických soustav - spolehlivost soustavy z hlediska řízení - simulační metody výpočtu spolehlivosti Vliv řízení elektroenergetických soustav na spolehlivost dodávky elektrické energie odběratelům. Praktické řešení systému řízení soustavy SME.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku