451-0510/01 – Control of electrical systems (db-ŘES)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod Elektroenergetická soustava ČR, napěťové hladiny, propojení soustav, provoz propojené a izolované elektroenergetické soustavy, univerzální charakteristiky sítě Řízení a regulace kmitočtu a činného výkonu - regulace kmitočtu v izolovaných soustavách - regulace kmitočtu v propojených soustavách - základní rozdělení regulace (primární, sekundární, terciální) - požadavky na regulaci kmitočtu a předávaných výkonů Frekvenční statické charakteristiky - frekvenční statické charakteristiky zdrojů - frekvenční statické charakteristiky zátěže - způsoby automatické regulace kmitočtu a činného výkonu Podíl vodních elektráren na řízení soustavy, hospodárné řízení tepelných a jaderných elektráren, spolupráce přečerpávacích elektráren. - vliv řízení zdrojů na ztráty elektrické energie Řízení a regulace napětí a jalových výkonů - rozdělení regulace napětí - napěťové statické charakteristiky, způsoby jejich měření - prostředky pro řízení napětí a jalových výkonů Způsoby řízení napětí podle použitých prostředků - transformátor (model transformátoru) - kompenzátor - alternátor Metody automatické regulace napětí - operativní řízení napětí na jednotlivých napěťových úrovních Řízení odběru elektrické energie - odběrové sazby - maxima odběru - technické prostředky řízení odběru Hromadné dálkové ovládání - zásady provozu, ovládací kmitočty - vysílače HDO - přenosová cesta signálu HDO Vliv HDO na odběrový diagram, - přijímače HDO - možnosti rozvoje systému HDO. Spolehlivost systému HDO. - spolehlivostní schéma jednotlivých části systému HDO - model řešení spolehlivosti HDO jako systému Spolehlivost elektroenergetických soustav - spolehlivost soustavy z hlediska řízení - simulační metody výpočtu spolehlivosti Vliv řízení elektroenergetických soustav na spolehlivost dodávky elektrické energie odběratelům. Praktické řešení systému řízení soustavy SME.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner