451-0510/01 – Control of electrical systems (db-ŘES)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod Elektroenergetická soustava ČR, napěťové hladiny, propojení soustav, provoz propojené a izolované elektroenergetické soustavy, univerzální charakteristiky sítě Řízení a regulace kmitočtu a činného výkonu - regulace kmitočtu v izolovaných soustavách - regulace kmitočtu v propojených soustavách - základní rozdělení regulace (primární, sekundární, terciální) - požadavky na regulaci kmitočtu a předávaných výkonů Frekvenční statické charakteristiky - frekvenční statické charakteristiky zdrojů - frekvenční statické charakteristiky zátěže - způsoby automatické regulace kmitočtu a činného výkonu Podíl vodních elektráren na řízení soustavy, hospodárné řízení tepelných a jaderných elektráren, spolupráce přečerpávacích elektráren. - vliv řízení zdrojů na ztráty elektrické energie Řízení a regulace napětí a jalových výkonů - rozdělení regulace napětí - napěťové statické charakteristiky, způsoby jejich měření - prostředky pro řízení napětí a jalových výkonů Způsoby řízení napětí podle použitých prostředků - transformátor (model transformátoru) - kompenzátor - alternátor Metody automatické regulace napětí - operativní řízení napětí na jednotlivých napěťových úrovních Řízení odběru elektrické energie - odběrové sazby - maxima odběru - technické prostředky řízení odběru Hromadné dálkové ovládání - zásady provozu, ovládací kmitočty - vysílače HDO - přenosová cesta signálu HDO Vliv HDO na odběrový diagram, - přijímače HDO - možnosti rozvoje systému HDO. Spolehlivost systému HDO. - spolehlivostní schéma jednotlivých části systému HDO - model řešení spolehlivosti HDO jako systému Spolehlivost elektroenergetických soustav - spolehlivost soustavy z hlediska řízení - simulační metody výpočtu spolehlivosti Vliv řízení elektroenergetických soustav na spolehlivost dodávky elektrické energie odběratelům. Praktické řešení systému řízení soustavy SME.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.