451-0511/01 – Ochrany a automatiky v rozvodu (db-OAR)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit a objasnit studentům základní principy, provedení a působení klasických i moderních elektrických ochran a protihavarijních automatik. Po absolvování předmětu studenti dokáží získané vědomosti interpretovat, analyzovat a aplikovat při návrhu, nasazování a nastavování elektrických ochran v elektrizačních soustavách. Po absolvování předmětu studenti dokáží získané vědomosti interpretovat, analyzovat a aplikovat při návrhu, nasazování a nastavování elektrických ochran v elektrizačních soustavách.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Haluzík, E.: Ochrany automatiky v elektrických sítích, Skripta VUT Brno, 1985 Dohnálek, P.: Ochrany pro průmysl a energetiku, SNTL Praha 1991.

Doporučená literatura:

Sylaby pro distanční část kombinovaného studia. Dohnálek, P.: Provoz a údržba ochran v energetice, SNTL Praha, 1989. Dohnálek, P.: Technika ochran, SNTL Praha, 1989. ČSN 333051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Výpočet zkratových poměrů na vstupu ochran Základní pojmy z oboru ochran Základní členy ochran Provoz ochran Elektromechanická a statická relé Ochrany vedení-nadproudové Ochrany vedení-srovnávací Ochrany vedení-distanční Ochrany transformátorů Přístrojové transformátory napětí Přístrojové transformátory proudu Chyby PTP v ustáleném stavu Mikroprocesorové ochrany Protihavarijní automatiky Cvičení: Úvod do problematiky výpočtu nastavování ochran. Elektrické výpočty nutné pro potřeby nastavování ochran Výpočty zkratových poměrů pro potřeby nastavování ochran Řešení nastavování ochran vedení Řešení nastavování ochran transformátorů Selektivita distančních ochran Kontrola správného dimenzování JTP pro ochrany Měření na nadproudové ochraně Měření na napěťové ochraně Měření na mikroprocesorové ochraně Měření na tranzistorové ochraně Měření na distanční ochraně Měření na srovnávací ochraně Zápočtové cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku