451-0512/01 – Elektrické stanice a vedení (db-ESV)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUS40 prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními částmi elektrických stanic včetně vysílačů na HDO a kompenzačních zařízení a seznámit studenty s parametry a provozem elektrických vedení.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou shrnuty praktické poznatky z provozu elektrických rozvodných zařízení. Hlavní pozornost je věnována elektrickým stanicím, mechanice venkovních vedení a HDO. Obsahem předmětu je rovněž rozbor možných rekonstrukcí sítí - posilovací vývody, kondicionéry.)

Povinná literatura:

Santarius P.: Elektrické stanice a vedení, skriptum VŠB Ostrava 1990 Medvec Z.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách. Návody do cvičení. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2001. Rusek S.: Elektroenergetika. Návody do cvičení. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1991.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Metody určení vývoje zatížení Elektrické stanice - základní schéma elektrických stanic - přípojnice Elektrické stanice - základní schéma elektrických stanic - odbočky Základní zásady řešení rozvodných zařízení vvn Základní zásady řešení rozvodných zařízení vn Základní zásady řešení rozvodných zařízení do 1000 V. Moderní koncepce řešení rozvodných zařízení. HDO-obecné rysy HDO Připojení vysílačů HDO na síť Kompenzace účiníku - sériová, paralelní Základní kritéria pro hodnocení mechanické namáhání vodičů Mechanika vodiče Vodiče, stožáry, izolátory, základy Cvičení: Úvod, bezpečnostní školení, řešení střídavých sítí Prognózy spotřeby elektrické energie Výpočet přepětí v elektrických sítích a výpočet zotaveného napětí Výpočet zatížení v různých oblastech, výpočet posilovacích vývodů Studie chodu elektrické sítě Studie chodu elektrické sítě Návrh sítě a distribučních trafostanic Návrh sítě a distribučních trafostanic Řešení ustáleného chodu sítě na počítači Cejchování impulsních trojfázových elektroměrů Měření výkonu převodníkem NC 70 Měření vstupní charakteristiky přijímače HDO Mechanika vodičů a stožárů Zápočtové cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku