451-0512/01 – Electrical distribution centre,( distribution points) and current lines (db-ESV)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RUS40 prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject summarizes practical findings from operation of electrical distribution devices. Main attention is paid to electrical stations, overhead lines mechanics and centralized ripple control. Content of the subject is also analysis of possible network reconstructions - empowering leads, conditioners.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Metody určení vývoje zatížení Elektrické stanice - základní schéma elektrických stanic - přípojnice Elektrické stanice - základní schéma elektrických stanic - odbočky Základní zásady řešení rozvodných zařízení vvn Základní zásady řešení rozvodných zařízení vn Základní zásady řešení rozvodných zařízení do 1000 V. Moderní koncepce řešení rozvodných zařízení. HDO-obecné rysy HDO Připojení vysílačů HDO na síť Kompenzace účiníku - sériová, paralelní Základní kritéria pro hodnocení mechanické namáhání vodičů Mechanika vodiče Vodiče, stožáry, izolátory, základy Cvičení: Úvod, bezpečnostní školení, řešení střídavých sítí Prognózy spotřeby elektrické energie Výpočet přepětí v elektrických sítích a výpočet zotaveného napětí Výpočet zatížení v různých oblastech, výpočet posilovacích vývodů Studie chodu elektrické sítě Studie chodu elektrické sítě Návrh sítě a distribučních trafostanic Návrh sítě a distribučních trafostanic Řešení ustáleného chodu sítě na počítači Cejchování impulsních trojfázových elektroměrů Měření výkonu převodníkem NC 70 Měření vstupní charakteristiky přijímače HDO Mechanika vodičů a stožárů Zápočtové cvičení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 25  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner