451-0513/01 – Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí (db-EEDPS)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Jiří GureckýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní pojmy, vysvětlit základní postupy výpočtů příkladů, tyto aplikovat na složitější problémy a diskutovat dosažené výsledky z oblasti průmyslových a distribučních sítí a jejich projektování.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Hradílek, Z.: Elektroenergetika .Skripta VŠB Novotný V., Vávra Z.: Spínací přístroje a rozváděče na vn. SNTL 1986 Krychtálek Z., Pauza J.: Elektrické stanice SNTL 1989 Santarius P.: Elektrické stanice .Skripta VŠB 1991 Hradílek, Z.: Elektroenergetika II. Skripta VŠB 1993

Doporučená literatura:

Sylaby pro distanční část kombinovaného studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Schemata elektrických .stanic, blokové a síťové transformátory v elektrizační soustavě. Proximita distribučních trafostanic v soustředěném odběru a rozptýleném venkovském odběru. Distribuční rozvodné soustavy. Schemata radiální, okružní a zjednodušené mřížové sítě. Klasická mřížová síť. Systémové řešení elektrických ochran, druhy jistících přístrojů a ochran. Průmyslový rozvod elektrické energie, zvláštnosti rozvodu v hutích a dolech. Zásady projektování energetických systémů. Alternativy projekčního řešení, metody rozhodovací analýzy při řešení alternativ. Multikriteriální analýza. Přenos dat v distribučních sítích. 1. Zásady dimenzování rozvodných zařízení v průmyslu. 2.-3. Dimenzování vodičů, nastavení ochran. 4. Měření : ochrany AT 3l, VTl2. 5. Měření : ochrany ALOX A 100, ABB SPAU. 6.-7. Aplikace metod MCA. 8. Zápočet. Cvičení: 1. Zásady dimenzování rozvodných zařízení v průmyslu. 2.-3. Dimenzování vodičů, nastavení ochran. 4. Měření : ochrany AT 3l, VTl2. 5. Měření : ochrany ALOX A 100, ABB SPAU. 6.-7. Aplikace metod MCA. 8. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Písemka Písemka 25  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku