451-0515/01 – Elektrické světlo a teplo (bc-EST)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOS139 Ing. František Dostál
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
SOK20 prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
SEB086 Ing. Robert Šebesta
SNO020 Ing. Jaroslav Šnobl
VYS063 Ing. Martin Vysloužil
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět obsahuje základy světelné a tepelné techniky z hlediska názvosloví, základních vztahů a jejich komerčních aplikací při nabídce produktů světelné a tepelné techniky v oblasti spotřeby.Pozornost je zde věnována všem parametrům jednotlivých spotřebičů z hlediska jejich užitných vlastností, komfortu, který přináší , ale také z hlediska energetických úspor.Po absolvování předmětu má student definovat základní pojmy z oblasti světelné a tepelné techniky a především aplikovat tyto znalosti na konkrétní světelné a tepelné spotřebiče vyskytující se na našem trhu. Absolvent by měl rozumět funkčním vlastnostem elektrotechnických výrobků, které bude nabízet na trhu. Během laboratorních cvičení pochopí vazby mezi jednotlivými parametry, výkony a spotřebou světelných a tepelných spotřebičů z hlediska jejich uplatnění při komerčním využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je získání základních teoretických a praktických znalostí z oblasti elektrického světla a tepla za účelem marketingu světelných a tepelných spotřebičů. Cílem laboratorních a výpočetních měření je seznámení se základními parametry a výpočty světelných a tepelných spotřebičů s ohledem na jejich prodej.Předmět zahrnuje výklad podstaty a vzniku světla a tepla, výklad základních výpočetních vztahů pro posouzení a porovnání jednotlivých světelných a tepelných spotřebičů. Předmět popisuje rovněž možnosti získání úspor volbou a provozem jednotlivých spotřebičů.

Povinná literatura:

Sokanský, K.: Elektrické světlo a teplo, VŠB Ostrava, 1990. Hradílek, Z.: Elektrické teplo, VŠB-TU Ostrava, 1996. Plch, J.: Světelná technika v praxi, IN-EL Praha, 1999. Gavlas, J., Žídek, J.: Elektrické teplo - návody do cvičení, VŠB Ostrava, 1990.

Doporučená literatura:

Habel, J.: Světelná technika a osvětlení, FCC Public Praha, 1995. Rada, J. a kol.: Elektrotepelná technika, SNTL 1985. Morávek, K.: Moderní vytápění bytů a rodinných domků, SNTL Praha, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat451/studium/f_studium.htm Je nutné: Zůčastnit se měření všech laboratorních úloh a odevzdat je v daném termínu, formě a způsobem. Absolvovat dané písemné testy. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat). Opravný test je možno znovu psát pouze v případě, že výsledek prvního je 0 bodů. Poznámka: Pro opravný test a jeho bodování platí jiné podmínky než pro první.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Podstata vzniku světla, základy šíření tepla. Základní pojmy ze světelné a tepelné techniky. Parametry světelných spotřebičů. Přehled světelných a tepelných spotřebičů. Parametry tepelných spotřebičů. Provozní vlastnosti a údržba světelných a tepelných spotřebičů. Volba typu světelného zdroje. Bezpečnost provozu světelných a tepelných spotřebičů. Svítidla a osvětlovací soustavy. Elektrické vytápění. Návrhy osvětlovací soustavy. Návrh otopné soustavy. Snižování energetické náročnosti osvětlovacích a otopných soustav. Ekonomické vyhodnocení osvětlovacích a otopných soustav. Cvičení: Procvičení základů světelné techniky. Procvičování základů tepelné techniky. Výpočty, základní vztahy, rozbor parametrů. Výpočty a měření parametrů světelných zdrojů. Výpočty a měření parametrů svítidel. Výpočty a měření parametrů tepelných spotřebičů. Výpočet osvětlovací soustavy. Výpočet otopné soustavy na základě určení ztrát. Měření na tepelných a světelných spotřebičích z hlediska nebezpečného dotyku s živými a neživými částmi. Příklady výpočtů energetické náročnosti svítidel a světelných zdrojů. Příklady a výpočty energetické náročnosti tepelných spotřebičů. Elektrická značení tepelných a světelných spotřebičů. Použití výpočetní techniky při návrhu osvětlovací a otopné soustavy. Ekonomické výpočty návratnosti osvětlovacích soustav.. Laboratoře: Měření parametrů světelných zdrojů. Měření na svítidlech. Měření parametrů tepelných spotřebičů. Měření na tepelných světelných spotřebičích z hlediska nebezpečného dotyku s živými a neživými částmi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 11 3
                Světlo Ústní zkouška 30  6
                Teplo Ústní zkouška 25  5
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  6
                Písemky Písemka 20  2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku