451-0549/01 – Automatizace a provoz elektrotepelných zařízení (bc-APEZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu umí student definovat a vysvětlit základní pojmy z oblasti automatické regulace elektrotepelných zařízení, aplikovat je na konkrétní druhy zařízení(oblouková,indukční, odporová včetně zařízení pro vytápění)a prokázat ekonomické dopady na efektivnost jejich provozování. Při laboratorních cvičeních si osvoji znalosti pro uplatnění výpočetní techniky pro návrh těchto zařízení,nebo jejich simulaci.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zahrnuje základy a principy automatické regulace, charakteristiky regulátorů, stabilitu a kvalitu regulačního pochodu. Dále se blíže zabývá využitím prostředků automatické regulace při provozování jednotlivých druhů elektrotepelných zařízení(zejména obloukových, odporových a indukčních pecí, včetně elektrického vytápění). Je taky věnována značná pozornost měření teplot, jako nedílné součásti automatického řízení tepelných procesů.

Povinná literatura:

Literatura Rada J. a kol.;Elektrotepelná technika.SNTL 1985. Rýc a kol.;Automatizace a řízení výroby elektrooceli. SNTL 1980. Balátě a kol.;Základy automatizace.Skripta VUT Brno. Mrázek akol.:Moderní vytápění bytů a rodinných domků;SNTL 1990. Mařík a kol. Teorie automatického řízení. Skripta ČVUT Praha Faturík, S.: Prostředky automatického řízení. Skripta ČVUT Praha Kotarba Jerzy:Energia elektryczna w ogrzewaniu pomieszczeň. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1992. Hering Mieczyslaw: Podstavy elekrotermii cz.I;cz.II. Manuály k programům pro výpočty indukčních zařízení Sajdak C., Kurek A.: Projektovanie indukcyjnych piecow tyglowych Sajdak C., Kurek A.: Wspomaganie komputerowe projektowania indukcyjnych piecow tyglowych, skrypty uczelniane, Politechnika Slaska, Gliwice 1995.

Doporučená literatura:

Sylaby pro distanční část kombinovaného studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Náplň přednášek Základy a principy automatické regulace.Základní pojmy a definice. Technické prostředky automatického řízení,metody a postup při jejich návrhu. Charakteristiky regulátorů,číslicová a analogová simulace, stabilita reg. obvodů. Provoz odporových elektrotepelných zařízení. Řízení teplotního režimu.Automatizace řízení průmyslových pecí. Napájení, elektrické zdroje a jejich regulace. Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění. Provoz obloukových pecí,automatická regulace řízení provozu. Napájení a elektrické zdroje pro EOP a jejich regulace. Využití počítačů pro automatické řízení obloukových pecí. Řízení energetického režimu a jeho optimalizace. Indukční zařízení pro tavení, prohřívání a povrchový ohřev. Automatizace a řízení provozu. Elektrické svařování. Hlavní způsoby svařování. Svařování obloukem, odporové svařování. Svařovací automaty. Dielektrická zařízení v průmyslu. Zdroje pro dielektrická zařízení, řízení příkonu, kmitočtu, teploty. Způsoby využití DO, řízení a automatizace provozu. Zařízení pro elektronový ohřev, způsoby vužití. Využití laseru v elektrotepelné technice. Systémy pro řízení elektrotepelných procesů. Využití počítačů a jednoúčelových procesorů. Výsledky výzkumu energetické bilance elektrického oblouku, optimalizace řízení energetického režimu EOP na katedře elektorenergetiky. Laboratoře: Cvičení Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení. Základy automatické regulace. Základní pojmy a definice Postup při návrhu systému řízení.Technické prostředky. Typy a charakteristiky regulátorů. Číslicová a analogová simulace. Aplikace a využití programových prostředků. Měření a regulace teploty. Typy a způsoby použití měřidel teploty.Měření tepla. Odporová elektrotepelná zařízení. Regulace výkonu, teploty a teplotního režimu. Návrh ohřevu materiálu s využitím elektroodporových topných elementů. Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění.Programové prostředky (TEPZTRAT,ELVYTS..) Labor.úloha č.1.- Dlouhodobé měření a vyhodnocení teplotního režimu vytypovaného objektu. Obloukové pece,napájecí zdroje a jejich regulace.Automatická regulace pohybu elektrod. Měření a vyhodnocení proudového zatížení v jednotlivých fázích. Labor.úloha č.2. Řízení energetického režimu a optimalizace spotřeby elektrické energie EOP s využitím počítače. Napájecí zdroje a řízení indukčního ohřevu. Zajištění tepelného režimu. Labor.úloha č.3. Návrh indukčního ohřevu s využitím programu PPIT NISC. Speciální problematika při řízení elektrotepelných procesů a optimalizaci spotřeby elektrické energie řešená na katedře elektroenergetiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku