451-0549/01 – Automatization and operation of electro-thermal plants (bc-APEZ)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Náplň přednášek Základy a principy automatické regulace.Základní pojmy a definice. Technické prostředky automatického řízení,metody a postup při jejich návrhu. Charakteristiky regulátorů,číslicová a analogová simulace, stabilita reg. obvodů. Provoz odporových elektrotepelných zařízení. Řízení teplotního režimu.Automatizace řízení průmyslových pecí. Napájení, elektrické zdroje a jejich regulace. Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění. Provoz obloukových pecí,automatická regulace řízení provozu. Napájení a elektrické zdroje pro EOP a jejich regulace. Využití počítačů pro automatické řízení obloukových pecí. Řízení energetického režimu a jeho optimalizace. Indukční zařízení pro tavení, prohřívání a povrchový ohřev. Automatizace a řízení provozu. Elektrické svařování. Hlavní způsoby svařování. Svařování obloukem, odporové svařování. Svařovací automaty. Dielektrická zařízení v průmyslu. Zdroje pro dielektrická zařízení, řízení příkonu, kmitočtu, teploty. Způsoby využití DO, řízení a automatizace provozu. Zařízení pro elektronový ohřev, způsoby vužití. Využití laseru v elektrotepelné technice. Systémy pro řízení elektrotepelných procesů. Využití počítačů a jednoúčelových procesorů. Výsledky výzkumu energetické bilance elektrického oblouku, optimalizace řízení energetického režimu EOP na katedře elektorenergetiky. Laboratoře: Cvičení Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení. Základy automatické regulace. Základní pojmy a definice Postup při návrhu systému řízení.Technické prostředky. Typy a charakteristiky regulátorů. Číslicová a analogová simulace. Aplikace a využití programových prostředků. Měření a regulace teploty. Typy a způsoby použití měřidel teploty.Měření tepla. Odporová elektrotepelná zařízení. Regulace výkonu, teploty a teplotního režimu. Návrh ohřevu materiálu s využitím elektroodporových topných elementů. Regulace teploty vytápěných prostorů. Programově řízené vytápění.Programové prostředky (TEPZTRAT,ELVYTS..) Labor.úloha č.1.- Dlouhodobé měření a vyhodnocení teplotního režimu vytypovaného objektu. Obloukové pece,napájecí zdroje a jejich regulace.Automatická regulace pohybu elektrod. Měření a vyhodnocení proudového zatížení v jednotlivých fázích. Labor.úloha č.2. Řízení energetického režimu a optimalizace spotřeby elektrické energie EOP s využitím počítače. Napájecí zdroje a řízení indukčního ohřevu. Zajištění tepelného režimu. Labor.úloha č.3. Návrh indukčního ohřevu s využitím programu PPIT NISC. Speciální problematika při řízení elektrotepelných procesů a optimalizaci spotřeby elektrické energie řešená na katedře elektroenergetiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner