451-0552/01 – Power Stations (bc-EL)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
SOK20 prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
ZAV094 Ing. Petr Závada
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This class is focused on power plant basic conceptions, describing of basic and non traditional power plants, applications of new knowledge to practices, orientation during difficult working situations, solving basic and difficult information needed for working, interpreting knowledge and demonstrating engineer thinking for new problems solving.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

In this class student will learn to describe the many types of power plants, renewable resources ad new thermal and electricity power resources. There is described electricity equipment, regulation a protections in power plants.

Compulsory literature:

Zia A. Yamayee, Juan L. Bála, Jr: Electromechanical energy devices and power systems, USA, 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zisk minimálně 25 bodů a účast na cvičeních

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní elektrárenské pojmy, tepelné elektrárny- T - s , i - s diagram, tepelná schémata Tepelné elektrárny- zařízení tepelných elektráren Vodní elektrárny - akumulační, průtočné, přečerpávací Jaderné elektrárny - základy, řízená reakce Jaderné elektrárny- popis jednotlivých zařízení, tepelná schémata Elektrárny s plynovými turbínami, paroplynový cyklus Elektrárny na větrnou energii, malé vodní elektrárny Netradiční zdroje elektrické energie, ekologické aspekty při výrobě elektrické energie. Hlavní schéma, schéma vlastní spotřeby Alternátory, vektorový diagram, popis,parametry Budicí systémy, regulace napětí, odbuzovače, provozní diagram alternátoru Transformátory a elektromotory ve vlastní spotřebě Ochrany alternátorů - popis základních ochran Ostatní ochrany, automatizace v elektrárenském provozu Primární, sekundární, terciální regulace, vazba elektrárny na elektrizační soustavu. Cvičení: Veličiny a vztahy z termodynamiky. Exkurze Teplárna Třebovice Výpočet parametrů elektráren, referát Výpočet parametrů elektráren, referát Výpočet parametrů elektráren, referát Výpočet parametrů elektráren, referát Test (tepelné a vodní elektrárny) Výpočet parametrů elektráren, referát Možnosti úspor energie Laboratoře: Měření radioaktivity. Měření na větrné elektrarně 1 Měření na větrné elektrarně 2 Měření fotovoltaického článku Měření na digitálních ochranách Projekty: Samostatný projekt větrné nebo malé vodní elektrárny

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner