451-0553/01 – Electric Light (bc-ELSV)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOS139 Ing. František Dostál
NOV27 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
SOK20 prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvovani predmetu student umi definovat zakladni pojmy z oblasti svetelne techniky,vysvetlit a popsat slozite vypoctove metody pri reseni osvetlovacich soustav,vypocitat zakladni udaje souvisejici s navrhem soustavy,interpretovat poznatky a prokazat inzenyrske mysleni a tvurci pristup pri reseni novych problemu.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

Predmet zahrnuje vyklad fyzikalni podstaty svetla,jeho vliv na zrakovy organ,zakladni vypocetni metody,a jejich aplikace pri navrhovani osvetlovacich soustav vnitrniho a venkovniho osvetleni

Compulsory literature:

Sokanský, K.:: Elektrické světlo a teplo, VŠB Ostrava l992 Habel, J.: Osvětlování, ČVUT Praha 1992 Kurz osvětlovací techniky I - XIX, VŠB Ostrava Technika osvětlování I - XX, ZU Plzeň Sylaby cvičení Plch, J.: Světelná technika v praxi, IN - EL Praha, 1999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Získání minimálně 20-ti bodů ze cvičení.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Fyzikální podstata světla, vznik světla Zrak a vidění Základní světelné veličiny a pojmy, světelně technické vlastnosti látek Nauka o barvě Měření světla Světelné zdroje Svítidla, výpočtové metody, toková metoda Výpočtové metody, bodové metody Osvětlování vnitřních prostorů, kategorie prostorů, hygienické měření, osvětlovací soustavy Osvětlování vnitřních prostorů, kvalitativní požadavky světlování venkovních prostorů Osvětlování komunikací Denní a sdružené osvětlení Výpočetní technika v osvětlování Cvičení: Základní pojmy a světelně technické veličiny Výpočet světelného toku rotačně symetrických difúzních ploch Základní veličiny záření Test Seznámení se základními světelně-technickými parametry světelných zdrojů a svítidel Vnitřní prostory - toková metoda Vnitřní prostory - bodové metody Výpočty venkovního osvětlení Závěrečné vyhodnocení Laboratoře: Měření na fotometrické lavici Měření jasových poměrů, hodnocení oslnění Měření a výpočet integrálních charakteristik světelného pole, měření na kulovém integrátoru Měření na spektrometru Měření a vyhodnocování trichromatických souřadnic Projekty: Samostatný projekt vybraného typu osvětlovacích soustav Měření vybraných parametrů svítidel

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 55  0
        Exercises evaluation Credit 45  20
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner