451-0556/01 – Operation of Lighting Systems (bc-PROS)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOS139 Ing. František Dostál
MIN046 Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
SOK20 prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvovani predmetu student umi definovat zakladni pojmy z oblasti svetelne techniky,vysvetlit a popsat zakladni vypoctove metody pri reseni osvetlovacich soustav,vypocitat udaje souvisejici s navrhem soustavy,interpretovat poznatky a prokazat technicke mysleni a tvurci pristup pri reseni novych problemu.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

Predmet se zabyva popisem parametru svetelnych zdroju a svitidel,jejich aplikacemi ve vybranych prostorach,vypocetnimi metodami,vykladem novych norem a navrhovanim konkretnich osvetlovacich soustav

Compulsory literature:

Habel J.: Světelná technika a osvětlování, FCC Public, Praha 1995 Kurzy osvětlovací techniky I až XIX. VŠB Ostrava 1986 až 1997 Sokanský, K.: El. světlo, VŠB Ostrava, 1992 Plch, J.: Světelná technika v praxi, IN-EL Praha, 1999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Získání minimálně 20-ti bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Zrakový orgán a osvětlovací soustava Světelné zdroje - vybrané kapitoly Svítidla - vybrané kapitoly Aplikace světelných zdrojů do projektování, katalogové listy Projekt denního a umělého osvětlení, obecné zásady Normy pro projektování vnitřního a veřejného osvětlení Normy pro projektování denního a sdruženého osvětlení a osvětlení sportovišť Jasové poměry a oslnění, kontrolní návrh projektu Nouzové osvětlení, údržba v osvětlení a její dopad na projekt osvětlení Ekonomické vyhodnocení osvětlovacích soustav Cvičení: Návrhy osvětlovacích soustav pomocí výpočetní techniky Projektování osvětlovacích soustav Seznámení s základními světelně-technickými parametry světelných zdrojů a svítidel Výpočty oslnění pomocí vybraných programů Hodnocení jednotlivých návrhů Laboratoře: Projekt vnitřního osvětlení pomocí vybraných programů Projekt denního osvětlení pomocí vybraných programů Projekt veřejného osvětlení pomocí vybraných programů Projekt osvětlení sportoviště pomocí vybraných programů Projekt osvětlení architektury pomocí vybraných programů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 55  0
        Exercises evaluation Credit 45  20
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner