451-0559/01 – Užití elektrické energie (bc-UEE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
VYS063 Ing. Martin Vysloužil
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu umí student definovat a vysvětlit základní teoretické poznatky při sdílení tepla. Umí aplikovat poznatky o jednotlivých druzích sdílení tepla a jejich využití v různých technologických postupech. Je schopen aplikovat výpočty pro různé druhy ohřevu, určení tepelných ztrát a energetickou náročnost elektrotepelných zařízení. Ve cvičeních prokáže schopnost samostatně zpracovat v rámci laboratorních úloh vybrané problémy elektrotepelných zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět zahrnuje teoretickou část zaměřenou na základy šíření tepla. Dále se zabýva přeměnou elektrické energie v energii tepelnou, založenou na využití různých typů přeměny elektrické energie v tepelnou (teplo indukční, obloukové, odporové a další). Některé kapitoly jsou doplněny o počítačové výpočtové programy a simulační výpočty.

Povinná literatura:

Hradílek, Z.: Elektrotepelná technika. Skriptum VŠB Ostrava, 1996, ISBN 80-7078-323-0. Žídek, J., Gavlas, J.: Elektrické teplo - návody do cvičení. Skriptum VŠB Ostrava, 1990, ISBN 80-7078-015-0. Hradílek, Z., a kol.: Elektrotepelná zařízení. Kniha IN-EL Praha 1997, ISBN 80-902333-2-5.

Doporučená literatura:

Hradílek, Z., a kol.: Elektrotepelná technika, Simulace – počítačové programy, Ostrava 2001, ISBN 80-7078-874-7. Rada, J.: Elektrotepelná technika I. Skriptum ČVUT Praha 1983. Langer, E.: Teorie indukčního a dielektrického tepla. Academie 1979. Sylaby pro distanční část kombinovaného studia.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat451/studium/f_studium.htm Je nutné: Zůčastnit se měření všech laboratorních úloh a odevzdat je v daném termínu, formě a způsobem. Vypracovat zadaný program a opět jej v daném termínu, formě a způsobem odevzdat. Absolvovat daný písemný test, pokud je v programu cvičení. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat). Opravný test je možno znovu psát pouze v případě, že výsledek prvního je 0 bodů. Poznámka: Pro opravný test a jeho bodování platí jiné podmínky než pro první.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Hospodářský význam elektrotepelných zařízení. Vlastnosti elektrotepelných zařízení, výhody - nevýhody. Volba druhu elektrotepelných zařízení . Ekonomická porovnání a hlediska. Teoretické základy šíření tepla, kondukce, konvekce Teoretické základy šíření tepla, radiace. Analogie mezi polem teplotním a elektrickým Materiály pro elektrotepelnou techniku. Speciální konstrukční a materiálová problematika. Měření teplot, prostředky pro měření a jejich použití Elektrické teplo odporové. Přímý a nepřímý ohřev.Výpočty topných elementů. Elektrické vytápění. Základy elektrického vytápění místností. Způsoby elektrického vytápění, návrh a použití alternativních zdrojů tepla. Indukční elektrotepelná zařízení. Fyzikální princip přenosu tepla, zařízení na tavení, prohřívání a povrchový ohřev. Elektrické zdroje indukčního tepla. Oblouková elektrotepelná zařízení - fyzikální princip vzniku oblouku. Kruhový diagram a energetická bilance elektrické obloukové pece (EOP). Svařování, svařovací zdroje. Cvičení: Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení. Bezpečnostní předpisy. Organizace práce v laboratoři. Pokyny pro zpracování laboratorních úloh. Přehled zařízení využívaných v elektrotepelné technice. Fyzikální základy šíření tepla. Veličiny, symboly, jednotky. Vztahy mezi tepelnou a mechanickou energií. Oteplovací a ochlazovací děj. Analogie mezi elektrickým a tepelným polem. Vedení tepla. Chlazení elektrických zařízení a polovodičových prvků. Přenos tepla prouděním a sáláním. Odporová elektrotepelná zařízení. Návrh topného elementu. Přímý a nepřímý odporový ohřev. Odporové pece. Výpočet doby ohřevu. Oblouková elektrotepelná zařízení. Kružnicový diagram EOP, regulace pecního trafa, tlumivka, krátká cesta elektrické obloukové pece. Indukční elektrotepelná zařízení. Závěrečný písemný test. Laboratoře: Úloha č.1 - Měření na odporové peci. Úloha č.2 - Bezkontaktní měření teplot. Projekty: Návrh elektrické odporové pece Výpočet tepelných ztrát

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.