451-0559/01 – The Ways of Power Energy Utilization (bc-UEE)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
VYS063 Ing. Martin Vysloužil
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The graduate knows to define and to explain basic theoretical knowledge bye heat transfer. He knows to apply knowledge about various kinds of heat sharing and his utilization by various kind of heating in different production processes. He is ready to application heat calculation, heat losses and the energetic consumption of electro heat equipment. In laboratory practises he work out selected problems himself.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

The subject includes part specialized to basic heat transfer and next part contains problems of conversion electrical energy to heat (induction, arc and resistance heat). Some chapter are expanded on calculation programs and simulation calculations.

Compulsory literature:

Hradílek, Z.: Elektrotepelná technika. Skriptum VŠB Ostrava, 1996, ISBN 80-7078-323-0. Žídek, J., Gavlas, J.: Elektrické teplo - návody do cvičení. Skriptum VŠB Ostrava, 1990, ISBN 80-7078-015-0. Hradílek, Z., a kol.: Elektrotepelná zařízení. Kniha IN-EL Praha 1997, ISBN 80-902333-2-5.

Recommended literature:

Hradílek, Z., a kol.: Elektrotepelná technika, Simulace – počítačové programy, Ostrava 2001, ISBN 80-7078-874-7. Rada, J.: Elektrotepelná technika I. Skriptum ČVUT Praha 1983. Langer, E.: Teorie indukčního a dielektrického tepla. Academie 1979. Sylaby pro distanční část kombinovaného studia.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Attendance at all of laboratory works. Processing of laboratory reports in requested date, form and way of delivery. Processing of dated up project, test. In addition: Of each of task get 1 point minimally. Each of tasks is possible to deliver only once. Repair test is possible to write only in this case: result of first = 0 point. Note: Repair test has different condition of evaluation.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Hospodářský význam elektrotepelných zařízení. Vlastnosti elektrotepelných zařízení, výhody - nevýhody. Volba druhu elektrotepelných zařízení . Ekonomická porovnání a hlediska. Teoretické základy šíření tepla, kondukce, konvekce Teoretické základy šíření tepla, radiace. Analogie mezi polem teplotním a elektrickým Materiály pro elektrotepelnou techniku. Speciální konstrukční a materiálová problematika. Měření teplot, prostředky pro měření a jejich použití Elektrické teplo odporové. Přímý a nepřímý ohřev.Výpočty topných elementů. Elektrické vytápění. Základy elektrického vytápění místností. Způsoby elektrického vytápění, návrh a použití alternativních zdrojů tepla. Indukční elektrotepelná zařízení. Fyzikální princip přenosu tepla, zařízení na tavení, prohřívání a povrchový ohřev. Elektrické zdroje indukčního tepla. Oblouková elektrotepelná zařízení - fyzikální princip vzniku oblouku. Kruhový diagram a energetická bilance elektrické obloukové pece (EOP). Svařování, svařovací zdroje. Cvičení: Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení. Bezpečnostní předpisy. Organizace práce v laboratoři. Pokyny pro zpracování laboratorních úloh. Přehled zařízení využívaných v elektrotepelné technice. Fyzikální základy šíření tepla. Veličiny, symboly, jednotky. Vztahy mezi tepelnou a mechanickou energií. Oteplovací a ochlazovací děj. Analogie mezi elektrickým a tepelným polem. Vedení tepla. Chlazení elektrických zařízení a polovodičových prvků. Přenos tepla prouděním a sáláním. Odporová elektrotepelná zařízení. Návrh topného elementu. Přímý a nepřímý odporový ohřev. Odporové pece. Výpočet doby ohřevu. Oblouková elektrotepelná zařízení. Kružnicový diagram EOP, regulace pecního trafa, tlumivka, krátká cesta elektrické obloukové pece. Indukční elektrotepelná zařízení. Závěrečný písemný test. Laboratoře: Úloha č.1 - Měření na odporové peci. Úloha č.2 - Bezkontaktní měření teplot. Projekty: Návrh elektrické odporové pece Výpočet tepelných ztrát

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 10  0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.